Onze trainers

De trainers van EDUCAM worden geselecteerd op basis van hun specifieke competenties, hun accreditaties en de certificaten die ze behaald hebben, plus hun groeimogelijkheden. Onze rekrutering voorziet een evaluatie in verschillende stappen van hun kennis en hun ervaring op het vlak van de leerstof die ze gaan overdragen, maar ook op het vlak van de pedagogische aspecten van hun functie. We hechten ook veel belang aan hun vermogen om zich in onze bedrijfscultuur te integreren en om onze kwaliteitsnormen en bedrijfswaarden hoog in het vaandel te dragen. 

We koesteren de ambitie om diensten en opleidingen van zeer hoge kwaliteit aan te bieden. Dit verklaart waarom elke EDUCAM-trainer een persoonlijk ontwikkelings- en begeleidingstraject krijgt, zowel individueel en als groep, dat op zijn niveau toegespitst is: junior, professional en senior. 

Twee keer per jaar volgen onze technische trainers een opleidingstraject TTT (Train-The-Trainer). Zo'n programma van een tiental dagen behandelt de recentste technische nieuwigheden en andere evoluties die in onze sectoren opduiken: de sociaaleconomische context, de trends op de markt, plus de maatregelen in de collectieve arbeidsovereenkomsten en de eventuele procedures die er verband mee houden. De pedagogische aanpak is een ander belangrijk thema dat op deze bijscholingsdagen aan bod komt, met name de nieuwe leermethoden, de digitalisering van opleidingen en het beschikbare materiaal voor lesgevers en deelnemers.