Certificering

Het uitoefenen van een bepaald beroep of bepaalde taken vraagt in sommige gevallen dat je specifieke competenties en know-how bewijst. Dat kan zijn om kwalliteits- of veiligheidsredenen of omdat dit zo is opgenomen in een wet of een norm. Een certificaat bevestigt de specifieke competenties en know-how na het slagen op een proef of een test.

EDUCAM is in de sector uitgegroeid tot dé referentie op het vlak van certificering. We leveren certificaten af voor werknemers en sectorale certificaten voor jongeren en werkzoekenden in opleiding.

Sectorale certificaten 

Werkgevers zijn steeds op zoek naar gekwalificeerd personeel. Maar vaak is een opleiding op zich geen echte garantie op vakbekwaamheid. Daarom riepen de sociale partners binnen EDUCAM de sectorale certificering in het leven. Deze erkenning is geen diploma zoals je dat op school behaalt. Het biedt wél een feitelijk bewijs van je vakbekwaamheid zoals die door beroepsmensen uit de sector verwacht wordt. Hierdoor geniet het certificaat een hoog aanzien en heeft het een bijzonder grote waarde op de arbeidsmarkt.

Overheidscertificaten

De regionale, de federale en de Europese wetgeving schrijft heel wat richtlijnen uit, ook voor bedrijven als ze actief zijn in domeinen van algemeen belang of openbare veiligheid. Het is niet altijd even makkelijk om te weten wat je als werkgever precies moet doen om in regel te blijven en over welke door de overheid uitgeschreven certificaten je moet beschikken. Bovendien moet je als werknemer over specifieke knowhow beschikken om er aan de slag te kunnen. EDUCAM ondersteunt zowel overheden, bedrijven als werknemers om tegemoet te komen aan die specifieke regels. Door speciale opleidingspakketten beschikbaar te stellen én officieel erkende overheidscertificaten uit te reiken bieden wij de nodige houvast.

Certificaat of attest: wat is het verschil?

Klare taal is belangrijk. Om verwarring te vermijden helderen we het verschil tussen de termen ‘certificaat’ en ‘attest’ even op in de context van bijscholing, opleiding en training.

  • Een attest is een schriftelijke verklaring die uitgereikt wordt als bewijs van deelname en/of aanwezigheid (vaak met een indicatie van het aantal uren) of als versterking van een mondelinge bewering.
  • Een certificaat is een officieel document dat erkend wordt door de sector of de overheid. Het bewijst dat prestaties met succes geleverd werden en dat competenties aanwezig en afgetoetst zijn.