Erkenning van opleidingen

De opleidingen die door EDUCAM verzorgd worden geven recht op opleidingspremies. Indien u een opleiding wenst te volgen via een andere operator, kan u ook een premie bekomen door deze opleiding door EDUCAM te laten erkennen. De erkenningsaanvraag gebeurt online.

Sommige opleidingen worden niet door EDUCAM georganiseerd maar komen in aanmerking voor een "erkenning", zoals in de CAO's voorzien is. Als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, krijgt de opleiding een EDUCAM-erkenning, zodat u het opleidingskrediet kunt genieten.

Hoe verloopt dit?

 

 • Reserveer uw opleiding bij de opleidingsoperator.
 • Vul uw erkenningsaanvraag in. Gebruik hiervoor uw login.
 • Indien u nog geen login hebt kunt u een login aanmaken via dit formulier.
 • U krijgt binnen de 2 werkdagen een mail met alle documenten betreffende de opleiding.
 • Vervolledig de documenten en laat ze door de lesgever ondertekenen op de dag van de opleiding.
 • Bezorg de ingevulde documenten binnen de 10 dagen na de opleiding aan EDUCAM per post of per mail naar administration@educam.be.

 

Erkenningsvoorwaarden per sector

 

Belangrijk : Premies worden enkel toegekend voor ONLINE trainingen die door onze EDUCAM lesgevers zijn verzorgd. Online trainingen bij erkende opleidingsverstrekkers geven GEEN recht op premies.

 

De voorwaarden voor de erkenning van opleidingen variëren per sector:

Garages (PC 112), Koetswerk (PSC 149.02), Metaalhandel (PSC 149.04)

Formele criteria

 • De doelgroep van de opleiding omvat arbeiders uit bedrijven uit de sectoren van het garagebedrijf (PC 112), het koetswerk (PSc 149.02) en de metaalhandel (PSc 149.04).
 • De inhoud van de opleiding houdt verband met het werk dat de opgeleide deelnemer verricht. 
 • De opleidingsinhoud wordt gevraagd en uitdrukkelijk ondersteund door het bedrijf en door de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf.
 • De opleidingsduur bedraagt minimaal 4 uur en de opleiding vindt plaats tijdens de normale werkuren. Ze moet in modules van minimaal een halve dag georganiseerd worden. Een uitzondering: omwille van pedagogische redenen kunnen taalopleidingen in kortere sessies georganiseerd worden.
 • De opleiding wordt sowieso buiten het normale productieproces georganiseerd, maar ze kan wel op de werkplek plaatsvinden. In dit geval wordt de opleiding door een lesgever of een coach verzorgd met het doel om op te leiden en vindt ze buiten het normale productieproces plaats. 
 • De inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn.
 • De inhoud van de opleiding mag niet uitsluitend beperkt zijn tot de voorstelling van een werktuig of een product van een merk en wordt gekenmerkt door een transversaal vormend karakter, dat ook voor andere toepassingen kan gelden.
 • Elke partij in de aanvragende onderneming dient de opleidingsvraag in conform de CAO rond opleiding. De CAO's vermelden dat elk bedrijf met 15 of meer werknemers verplicht is om bij EDUCAM een opleidingsplan in te dienen. Voor extra toelichting: https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/hr-beleid/opleidingsplan.
 • De opleiding vindt bij voorkeur in België plaats, maar mag in Europa georganiseerd worden, bijvoorbeeld voor opleidingen die niet in België verstrekt worden. 
 • De kwaliteitsaspecten van de opleiding zullen door EDUCAM gemonitord worden op basis van de evaluatieformulieren die de deelnemers en de lesgever invullen.
 • Elke door EDUCAM erkende opleiding zal automatisch op het Opleidings-CV verschijnen. 

 

Administratieve criteria

 • Het administratief dossier (aanwezigheidslijst, inlichtingenformulier en evaluatieformulieren) wordt ingevuld en terugbezorgd aan EDUCAM binnen de 10 werkdagen na de laatste dag van de opleidingssessie.
 • Teneinde de teruggestuurde documenten geldig te maken, moeten deze afgestempeld worden door de opleidingsinstelling en ondertekend worden door de lesgever.

 

Criteria voor online opleidingen

De criteria hierboven blijven gelden wanneer het mogelijk is om ze toe te passen, met uitzondering van:

 • De duur van de opleiding: minimaal 1 uur.

Andere criteria gelden specifiek voor online trainingen:

 • De opleiding wordt door een EDUCAM-lesgever verzorgd;
 • De opleiding moet interactief zijn, met voor de deelnemers en de lesgever een mogelijkheid om in realtime te dialogeren;
 • En zoals in de CAO's vermeld: de opleiding moet tijdens de werkuren plaatsvinden. 
Terugwinning van metalen (PSC 142.01)

Formele criteria

 • de doelgroep van de opleiding zijn arbeiders uit de sector van de Terugwinning van metalen (PC 142.1)
 • de opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde cursisten
 • de opleidingsinhoud wordt door het bedrijf en de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf aangegeven en uitdrukkelijk ondersteund
 • de opleidingen in kwestie zijn:
  • Opleidingen van minstens 4 uur
  • Opleidingen van minstens 2 uur, op voorwaarde dat de sociale partners deze goedkeuren
  • Leveranciersopleidingen van minstens 1 uur
  • opleidingen over de "toolbox" veiligheid van minstens 1 uur
 • de opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie; on-the-job-training is mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • de inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn
 • alle partijen in de aanvragende onderneming onderschrijven het opleidingsdossier conform de CAO rond opleiding
 • de sociale partners van EDUCAM keuren het dossier goed

 

Administratieve criteria

 • het administratief dossier (aanwezigheidslijst & inlichtingenformulier) wordt ingevuld en terugbezorgd 10 werkdagen na de laatste dag van de opleidingssessie
 • teneinde de teruggestuurde documenten geldig te maken, moeten deze afgestempeld worden door de opleidingsinstelling en ondertekend worden door de lesgever

In sommige gevallen hoeft u zelf niets te ondernemen.

Met sommige operatoren heeft EDUCAM namelijk een overeenkomst afgesloten: de erkende opleidingsverstrekkers. U hoeft dan geen andere initiatieven te ondernemen voor de toekenning van het vormingskrediet.

U schrijft uw deelnemers bij de operator in, waarna deze uw dossier bij ons indient. Eenvoudig en sne

 
Erkende opleidingsverstrekkers
EOV-OFA label NL
 

Welke zijn de voordelen van deze online service?

 

 • De aanvragen worden onmiddellijk online afgehandeld. De termijn van 5 dagen voor de opening van een dossier vervalt bijgevolg. Een "last-minute" erkenningsaanvraag wordt dus mogelijk.
 • De documenten die u voor de erkenning van uw opleiding moet vervolledigen en ons terugbezorgen, krijgt u onmiddellijk in uw mailbox. De opleidingscodes worden er al vooraf op vermeld. U hoeft ze alleen nog af te drukken, er de opleidingsdata en de naam (namen) van de deelnemer(s) op te vermelden en ze te laten ondertekenen. Vergeet niet om ze ons binnen de 10 dagen na de opleiding terug te bezorgen.
 • Het formulier is korter en eenvoudiger. Geen tijdverlies meer: uw tussenkomst in de verwerking van de aanvraag wordt tot een minimum beperkt!
 • De opleidingen die u voor volgend jaar voorziet, kunt u dit jaar al aanvragen.

Een vraag? 

Raadpleeg hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.