Erkenning van opleidingen

De opleidingen die door EDUCAM verzorgd worden geven recht op opleidingspremies. Indien u een opleiding wenst te volgen via een andere operator, kan u ook een premie bekomen door deze opleiding door EDUCAM te laten erkennen. De erkenningsaanvraag gebeurt online.

Sommige opleidingen worden niet door EDUCAM georganiseerd maar komen in aanmerking voor een "erkenning", zoals in de CAO's voorzien is. Als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, krijgt de opleiding een EDUCAM-erkenning, zodat u het opleidingskrediet kunt genieten.

Hoe verloopt dit?

 • U schrijft de deelnemers rechtstreeks bij de operator in.
 • Daarna dient u voor de start van de opleiding een aanvraag tot erkenning in.

Erkenningsvoorwaarden per sector

De voorwaarden voor de erkenning van opleidingen variëren per sector:

Garages (PC 112), Koetswerk (PSC 149.02), Metaalhandel (PSC 149.04)

Formele criteria

 • de doelgroep van de opleiding zijn arbeiders uit Garagebedrijven (PC 112), Koetswerkbedrijven (PC 149.2) en bedrijven uit de Metaalhandel (PC 149.4)
 • de opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde cursisten en kadert in een opleidingsplan conform de CAO rond opleiding
 • de opleidingsinhoud wordt door het bedrijf en de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf aangegeven en uitdrukkelijk ondersteund
 • de opleiding duurt minstens 8 uur (1 dag, inclusief pauzes) en vindt plaats tijdens de normale werkuren. Één uitzondering: de opleiding Opfrissing EHBO met een duur van 4 uur wordt ook erkend
 • de opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie; on-the-job-training is mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • de inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn
 • de inhoud houdt niet uitsluitend verband met merkgebonden werktuigen of producten (het merkgebonden deel is veeleer een praktijktoetsing van het theoriedeel)
 • alle partijen in de aanvragende onderneming onderschrijven het opleidingsdossier conform de CAO rond opleiding
 • de sociale partners van EDUCAM keuren het dossier goed

 

Administratieve criteria

 • het administratief dossier (aanwezigheidslijst & inlichtingenformulier) wordt ingevuld en terugbezorgd 10 werkdagen na de laatste dag van de opleidingssessie
 • teneinde de teruggestuurde documenten geldig te maken, moeten deze afgestempeld worden door de opleidingsinstelling en ondertekend worden door de lesgever
Terugwinning van metalen (PSC 142.01)

Formele criteria

 • de doelgroep van de opleiding zijn arbeiders uit de sector van de Terugwinning van metalen (PC 142.1)
 • de opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde cursisten
 • de opleidingsinhoud wordt door het bedrijf en de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf aangegeven en uitdrukkelijk ondersteund
 • de opleidingen in kwestie zijn:
  • Opleidingen van minstens 4 uur
  • Opleidingen van minstens 2 uur, op voorwaarde dat de sociale partners deze goedkeuren
  • Leveranciersopleidingen van minstens 1 uur
  • opleidingen over de "toolbox" veiligheid van minstens 1 uur
 • de opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie; on-the-job-training is mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • de inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn
 • alle partijen in de aanvragende onderneming onderschrijven het opleidingsdossier conform de CAO rond opleiding
 • de sociale partners van EDUCAM keuren het dossier goed

 

Administratieve criteria

 • het administratief dossier (aanwezigheidslijst & inlichtingenformulier) wordt ingevuld en terugbezorgd 10 werkdagen na de laatste dag van de opleidingssessie
 • teneinde de teruggestuurde documenten geldig te maken, moeten deze afgestempeld worden door de opleidingsinstelling en ondertekend worden door de lesgever

In sommige gevallen hoeft u zelf niets te ondernemen.

Met sommige operatoren heeft EDUCAM namelijk een overeenkomst afgesloten: de erkende opleidingsverstrekkers. U hoeft dan geen andere initiatieven te ondernemen voor de toekenning van het opleidingskrediet.

U schrijft uw deelnemers bij de operator in, waarna deze uw dossier bij ons indient. Eenvoudig en snel.

Hoe werkt deze online service?

 

 

Hoe werkt de erkenning van opleidingen?

Bekijk het hier in details

 

De stappen van de procedure in een notendop …

 1. Ik reserveer mijn opleiding.
 2. Ik maak mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord klaar.
 3. Ik ga naar MYEDUCAM.
 4. Ik vul mijn erkenningsaanvraag in.
 5. Ik krijg de documenten voor de opleiding onmiddellijk via e-mail terug.
 6. Ik vervolledig de documenten en laat ze door de lesgever ondertekenen op de dag van de opleiding.
 7. Ik bezorg de ingevulde documenten binnen de 10 dagen na de opleiding aan EDUCAM per post of per mail naar administration@educam.be.

Vul hier uw erkenningsaanvraag in

Welke zijn de voordelen van deze online service?
 • De aanvragen worden onmiddellijk online afgehandeld. De termijn van 5 dagen voor de opening van een dossier vervalt bijgevolg. Een "last-minute" erkenningsaanvraag wordt dus mogelijk.
 • De documenten die u voor de erkenning van uw opleiding moet vervolledigen en ons terugbezorgen, krijgt u onmiddellijk in uw mailbox. De opleidingscodes worden er al vooraf op vermeld. U hoeft ze alleen nog af te drukken, er de opleidingsdata en de naam (namen) van de deelnemer(s) op te vermelden en ze te laten ondertekenen. Vergeet niet om ze ons binnen de 10 dagen na de opleiding terug te bezorgen.
 • Het formulier is korter en eenvoudiger. Geen tijdverlies meer: uw tussenkomst in de verwerking van de aanvraag wordt tot een minimum beperkt!
 • De opleidingen die u voor volgend jaar voorziet, kunt u dit jaar al aanvragen.

Een vraag? 

Raadpleeg hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.