Laat je bedrijf bloeien!

De technologie vernieuwt in snel tempo en dat zal voor nieuwe jobs zorgen, werknemers worden ouder, de arbeidskennis van jongeren is niet altijd aangepast aan de bedrijfscontext, er zijn nieuwe noden m.b.t. mobiliteit en communicatie. Is je bedrijf klaar voor deze veranderingen? Met de Competentiecheck haal je meer potentieel uit je bedrijf. Want onze competenties zijn de bouwstenen van de toekomst. Wij tonen je graag de weg en ondersteunen je bij de opmaak van een duurzaam personeelsbeleid!

 • Hoe verloopt leren op de werkvloer? 
 • Wisselt je personeel vaker dan je lief is? 
 • Hoe staat het met de nieuwe technologieën? 
 • Lig je soms wakker van wat komen zal…

Sectororganisaties Constructiv, EDUCAM, Volta en Woodwize gaan met jou na hoe je bedrijf ervoor staat. 

Onze experten geven advies en werken samen met jou aan een plan van aanpak op maat van je noden en ambities. Zo stomen we jou en je medewerkers klaar voor een beloftevolle toekomst. Samen halen we meer potentieel uit je bedrijf!

Hoe gaan we tewerk?

Overloop de drie stappen!

STAP 1 - De foto van je personeelsbeleid

Via een vragenlijst en gesprek verzamelen we informatie over je huidig personeelsbeleid, van rekrutering tot opleiden tot uitstroom, en gaan dieper in op talentontwikkeling in je onderneming. Daarna bespreken we de resultaten en bepalen we je ambities, doelen en prioriteiten voor de begeleiding op maat.

STAP 2 - Een plan van aanpak op jouw maat

Met de Competentiecheck krijgt je bedrijf begeleiding op maat. We nemen de huidige processen onder de loep en stellen bij waar nodig. Nieuwe processen en ideeën werken we uit tot een plan van aanpak dat jij en collega’s in de praktijk kunnen brengen.

Competentiecheck 2

STAP 3 - Nu is het aan jou!

Onze experten hebben samen met jou een werkbaar en inzetbaar plan van aanpak opgesteld. Nu is het aan jou om dit uit te rollen en de krachten van je bedrijf en je medewerkers verder te ontplooien! 

Heb je toch nog behoefte aan extra opvolging? Dan kan je een beroep doen op EDUCAM. Wij staan je graag bij vanuit onze eigen ervaring en kennis.

Alle voordelen nog eens op een rijtje

 • Gratis*
 • Gericht op je sector
 • Je competenties en je noden in kaart gebracht
 • Gegarandeerd resultaat
 • Een plan van aanpak op maat van jou en je bedrijf
 • De kans om je beleid te versterken
 • Beter opgeleide en gemotiveerde werknemers
 • Meer tevreden klanten

* Begeleiding is gratis voor KMO’s. Actie onder voorwaarden, zie volgend punt.

Komt je bedrijf in aanmerking?

Om deel te nemen, dient je bedrijf aan deze criteria te voldoen:

 • Gevestigd zijn in Vlaanderen.
 • Minder dan 50 werknemers tellen. 
 • Niet meer dan 200.000€ staatssteun (De Minimis) ontvangen hebben. Dit bedrag geldt over een periode van 3 belastingsjaren. Een verklaring op eer moet dit kunnen staven.

Wens je meer info?

Heb je zin gekregen in de Competentiecheck? Ga naar decompetentiecheck.be of stuur ons een bericht via info@educam.be, we staan klaar om je bij elke stap te begeleiden.

Download de Competentiecheck brochure

Beantwoord je bedrijf niet aan de voorwaarden maar wens je meer potentieel uit je bedrijf te halen en voor een duurzaam personeelsbeleid te gaan? Laat het ons weten via ons contactformulier. We contacteren je zo snel mogelijk. 

F.A.Q.

Mijn bedrijf draait goed, waarom zou ik toch in dit project stappen?

Door de professionalisering en verankering van je personeelsbeleid, is je bedrijf beter voorbereid op de komende veranderingen, je werknemers zijn beter opgeleid en gemotiveerd, je klanten zijn meer tevreden. 

Hoe begin ik eraan?

Je hoeft dit niet alleen te doen! Onze experten staan klaar om samen met jou een plan van aanpak op maat van je noden en ambities op te stellen zodat je aan de slag kan.

Interesse? Stuur ons een bericht via info@educam.be.

Hoe lang duurt het project?

Het project Competentiecheck Vlaanderen is op 01/01/2023 gestart en loopt tot 31/12/2024.

Hoeveel tijd moet ik vrijmaken?

Dat hangt af van de prioriteiten die we samen met jou bepalen. Op basis daarvan leggen we het tempo vast. 

Hoe ziet zo’n plan van aanpak eruit?

Je krijgt een concreet, op maat gemaakt stappenplan om problemen in jouw personeelsbeleid te tackelen. Enkele voorbeelden: 

Rekrutering en onthaal

 • Hoe plaats ik advertenties die aanspreken?
 • Hoe voer ik een rekruteringsgesprek?
 • Twee goeie kandidaten, welke kies ik?
 • Hoe kan ik samenwerken met scholen?
 • Hoe geef ik een nieuwe medewerker de beste start?

Opleiding en ontwikkeling

 • Hoe bepaal ik de competenties van mijn medewerkers?
 • Hoe laat ik mensen doorgroeien?
 • Hoe stel ik een opleidingsplan op?
 • Hoe organiseer ik leren op de werkplek?

Opvolging

 • Heb ik zicht op wie wanneer op pensioen gaat?
 • Wanneer begin ik aan de opvolging van iemand die vertrekt?
 • Hoe vermijd ik dat kennis verloren gaat?
Kan ik de competentiecheck online invullen?

Nee, de competentiecheck is geen online test. Je krijgt een op maat gemaakt adviesrapport na onze samenwerking. 

Hoe werkt het? Eerst vul je een vragenlijst in en krijg je een EDUCAM-expert over de vloer voor een diepgaand gesprek over je personeelsbeleid en je doelstellingen. Daarna bepalen jullie samen de prioriteiten en krijg je een concreet plan van aanpak, waarmee je zelfstandig aan de slag kan. 

Een plan van aanpak is een ding. Maar hoe voer ik dat uit?

Ook daarvoor kan je op ons rekenen. We brengen niet alleen een oplossing aan, maar zoeken met jou naar de beste manier om die uit te voeren. Wanneer start je, hoe communiceer je naar je personeel, enzovoort. 

Ook als je eenmaal op gang bent, kunnen we je nog verder ondersteunen. Daarvoor maakt een EDUCAM-accountmanager je dan een budgetvoorstel.

Mijn bedrijf telt meer dan 50 werknemers, kan ik deelnemen?

Nee, enkel kleinere bedrijven kunnen meedoen. 

Beantwoord je niet aan de voorwaarden, maar wil je meer potentieel uit je bedrijf halen met een duurzaam personeelsbeleid? Dan kunnen we je wel op andere manieren ondersteunen. Laat het ons weten via ons contactformulier. We contacteren je zo snel mogelijk. 

Kan ik in het midden van het project uitstappen?

Liever niet, natuurlijk. Om jouw doelen te bereiken, is het belangrijk dat iedereen zich ten volle engageert. Maar omdat we van bij de start van het project alles in samenspraak met jou bepalen, is dat wellicht ook niet aan de orde. Bij onverwachte gebeurtenissen zijn we uiteraard flexibel.