Recht op opleiding

Permanente vorming is de vorming die het vakmanschap van de arbeider bevordert en beantwoordt aan de noden van de ondernemingen en de sector. De doelstellingen op het vlak van permanente vorming verschillen naar gelang van de activiteitensector. Deze zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Recht op opleiding

Opleidingsrecht: collectief & individueel

Permanente vorming is een recht voor werknemers. De praktische uitvoering ervan is neergeschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst. In functie van de sector maakt men een onderscheid tussen:

  • het collectief recht op opleiding vertaalt zich in een aantal opleidingsdagen voorzien voor al uw arbeiders. Deze dagen kunnen collectief "gebruikt" worden in functie van de behoeften van het bedrijf. Het collectieve recht wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in het bedrijf. 
  • het individueel recht op opleiding is een recht dat specifiek is voor elke arbeider.

Permanente vorming en opleidingspremies per sector

Het recht op permanente vorming voor arbeiders vertaalt zich in opleidingsdoelstellingen voor bedrijven. Elke onderneming moet een minimum aantal dagen opleiding organiseren in functie van het aantal arbeiders in dienst. Elke opleidingsdag geeft recht op een premie.

Ontdek hoe de opleidingsdoelstellingen en de premies voor uw sector worden berekend.