Recht op opleiding

Permanente vorming is een recht van werknemers en werkgevers in alle bedrijven in de sector. De doelstellingen op het vlak van permanente vorming zijn in de CAO bepaald. In de sectoren garagekoetswerk en metaalhandel onderscheiden we het collectief recht op opleiding en het individuele recht op opleiding: 

Recht op opleiding

Opleidingsrecht: collectief & individueel

 

  • Het collectief recht op opleiding vertaalt zich in een aantal opleidingsdagen voorzien voor al uw arbeiders. Deze dagen kunnen collectief "gebruikt" worden in functie van de behoeften van het bedrijf. Het collectieve recht wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in het bedrijf en komt overeen met 2 dagen opleiding per arbeider per jaar. 
  • Het individueel recht op opleiding is een recht dat specifiek is voor elke arbeider. Het gaat om 1 dag opleiding per arbeider per jaar en wordt op een andere manier berekend afhankelijk van de sector waarin het bedrijf zich situeert.

Individueel recht: de berekening per sector

 

  • In de koetswerksector is deze voorziene opleidingsdag voor elke arbeider inbegrepen in het aantal collectief voorziene dagen. Concreet betekent dit dat het koetswerkbedrijf een van de twee dagen moet gebruiken per individuele arbeider. De tweede dag mag het vrij organiseren naargelang de behoeften.

Voorbeeld berekening: een koetswerk bedrijf heeft 10 arbeiders. Het collectieve opleidingsdoel is 20 opleidingsdagen per jaar. Elke arbeider kan individueel profiteren van minstens 1 van de 20 opleidingsdagen in het kader van zijn individueel recht op opleiding.

  • In de sector van het garagebedrijf en die van de metaalhandel komt dit individuele recht op opleiding van een dag per arbeider per jaar extra bij de collectieve opleidingsdoelstellingen van de ondernemingen en kan het recht geven op extra premies

Voorbeeld van de berekening: Een garagebedrijf telt 10 arbeiders. Het collectieve opleidingsdoel is 20 opleidingsdagen per jaar. Hieraan wordt 1 dag extra opleiding per arbeider per jaar toegevoegd, d.w.z een totaal van 30 dagen permanente opleiding.