Recht op opleiding

Permanente vorming is een recht van werknemers en werkgevers in alle bedrijven in de sector. De doelstellingen op het vlak van permanente vorming zijn in de CAO bepaald. In de sectoren garagekoetswerk en metaalhandel onderscheiden we het collectief recht op opleiding en het individuele recht op opleiding: 

Recht op opleiding

Opleidingsrecht: collectief & individueel

 

  • Het collectief recht op opleiding vertaalt zich in een aantal opleidingsdagen voorzien voor al uw arbeiders. Deze dagen kunnen collectief "gebruikt" worden in functie van de behoeften van het bedrijf. Het collectieve recht wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in het bedrijf. 
  • Het individueel recht op opleiding is een recht dat specifiek is voor elke arbeider. Het wordt op een andere manier berekend afhankelijk van de sector waarin het bedrijf zich situeert.

Individueel recht: de berekening per sector

 

  • In de koetswerksector is deze voorziene opleidingsdag voor elke arbeider inbegrepen in het aantal collectief voorziene dagen.
  • In de sector van het garagebedrijf en die van de metaalhandel komt dit individuele recht op opleiding extra bij de collectieve opleidingsdoelstellingen van de ondernemingen en kan het recht geven op extra premies