Duaal leren

Duaal leren, dat is vaardigheden aanleren op school én op de werkplek. Zo’n opleiding heeft tal van voordelen, zowel voor de lerende, de onderneming en de hele sector. 
Meer info

 

Duaal leren

Hoe werkt het?

Wil je als vakexpert je passie, kennis en vaardigheden graag overdragen aan volgende generaties? Dan kan je er als werkgever voor kiezen om te werken met een lerende die deeltijds naar school gaat en deeltijds werkt in je onderneming.

Je werft de lerende aan met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) of een Overeenkomst van Duale Opleiding Statuut (ODOS) en leert hem/haar een beroep aan op de werkvloer. Voor het geleverde werk ontvangt de lerende een leervergoeding waarop je minimale sociale bijdragen betaalt.

 
Ontdek alle kenmerken van de OAO

 

Alle kenmerken van de ODOS

 

Een win-winsituatie voor iedereen 

Voordelen voor de lerende:

 • Voeling krijgen met het bedrijfsleven
 • Praktijkervaring opdoen in een werkomgeving 
 • Leren werken met de meest geavanceerde technologieën
 • Meer zelfvertrouwen opdoen
   

Voordelen voor jou als bedrijfsleider/werkgever:

 • Aan de slag gaan met lerenden die écht gemotiveerd zijn
 • De werknemers van de toekomst opleiden en arbeidsmarktgerichte competenties aanleren
 • Zelf up-to-date blijven door in te spelen op veranderende noden
 • Betere instroom bekomen van gekwalificeerde medewerkers genereren
 • De leercultuur in je eigen organisatie versterken (bv. door eigen medewerkers in te schakelen als mentoren)
   

Werkplekleren in de autosector: lopende projecten 

EDUCAM versterkt de troeven van duaal leren met concrete projecten. Die kunnen rekenen op de financiële steun van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds, de autosector en aanverwante sectoren.

Tijdens schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 liep het project DUAMOTIV. Het project ondersteunt scholen en ondernemingen in de inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. Door de betrokkenen te faciliteren realiseerden we enerzijds een toename van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt binnen onze sectoren en een toename van het aantal leerlingen binnen deze duale opleidingen.

Alle info vind je terug op de projectwebsite: DUAMOTIV

Binnen het project ontwikkelden we projectfiches voor al onze duale opleidingen. Deze kan je snel hier terugvinden: projectfiches

 

Interesse in duaal leren als werkgever? Zo werkt het!

Stap 1: vraag op voorhand een erkenning aan

Wil je een lerende aanwerven in het kader van duaal leren, dan moet je daarvoor erkend zijn. De erkenningsprocedure kan je eenvoudig opstarten door een aanvraag in te dienen in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Je hoeft hiermee niet te wachten tot je concrete afspraken maakt met een school of lerende.

Verder moet je onderneming (en de verantwoordelijke mentor) voldoen aan enkele voorwaarden.

Heb je vragen, contacteer wjaarts@educam.be.


Raadpleeg alle details 

Stap 2: vind een match

Op zoek naar een school die werkt met duaal leren? Elk schooljaar wordt er een lijst met aanbieders samengesteld.

Bekijk de lijst aanbieders duaal leren

Stap 3: aan de slag als mentor

Als duale onderneming dien je een mentor aan te stellen om de lerende optimaal te ondersteunen op de werkvloer. Belangrijk is dat de mentor voldoende praktijkervaring heeft om de lerende op te volgen. In functie van een begeleiding dient de mentor de gratis mentoropleiding te volgen. 

Ontdek alles over de mentoropleiding "mentorschap" 

Brochure

Duamotiv brochure 2023

Deze brochure is bedoeld om de eerste stap naar een onderneming te zetten (vanuit de school/centrum of vanuit Educam). Alle informatie rond duaal leren en de OAO wordt er op een overzichtelijke manier besproken. Deze brochure zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn.

Download de brochure