Opleidingsplan

De modaliteiten voor het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan staan neergeschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst. De maatregelen die hierna omschreven worden hebben betrekking op de bedrijven uit de garagesector (PC 112), het koetswerk (PSC 149.02), de metaalhandel (PSC 149.04) en de terugwinning van metalen (PSC 142.01)

Opleidingsplan

Waarover gaat het?

Het opleidingsplan biedt een overzicht van de opleidingen die een bedrijf in het komende jaar voor zijn arbeiders plant.

Het wordt jaarlijks opgesteld door de werkgever in overleg met zijn werknemers, op basis van de vereiste competenties voor de bedrijfsactiviteiten en de evolutie ervan enerzijds, en op basis van de opleidingsbehoeften van de werknemers en hun persoonlijke ontwikkelingsplannen anderzijds.

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) omschrijft de maatregelen die werkgevers rond het opleidingsplan moeten treffen.

Wie moet een opleidingsplan opstellen?

De verplichting om een opleidingsplan op te stellen is vastgelegd in de CAO's van de Garagebedrijven (PC 112), het Koetswerk (PSC 149.02) en de Metaalhandel (PSC 149.04). De CAO maakt een onderscheid tussen bedrijven met 15 of meer werknemers (arbeiders en bedienden samen) en bedrijven met minder dan 15 werknemers.

Bedrijven met 15 of meer werknemers zijn verplicht om bij EDUCAM hun opleidingsplan in te dienen op uiterlijk 15 februari* van het opleidingsjaar. Over het plan moet er kwaliteitsvol overleg gepleegd zijn tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers.

Als het plan conform de voorschriften in de CAO is en goedgekeurd is door de sociale partners, krijgt het bedrijf toegang tot de opleidingspremies.

Bedrijven met minder dan 15 werknemers zijn niet verplicht om hun opleidingsplan bij EDUCAM in te dienen. Het blijft evenwel sterk aangeraden om dit wel te doen omdat u uw opleidingen dankzij dit instrument efficiënt kunt organiseren. Voor deze bedrijven bestaat er geen link tussen de toegang tot de premies en de indiening van hun opleidingsplan.

Hoe een opleidingsplan opstellen?

Het opleidingsplan is het resultaat van een denkoefening over de opleidingsbehoeften op bedrijfsniveau en de individuele behoeften van elke arbeider.

Enkele invalshoeken voor deze denkoefening:

1. bedrijfskenmerken die aan de grondslag van een opleidingsbehoefte kunnen liggen:

 • de typologie: voorbeeld: behoort het bedrijf tot een netwerk dat al een opleidingsplan aanbiedt of is het onafhankelijk?
 • de activiteiten: op basis van de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt
 • de klanten: bijvoorbeeld: een markt die sterker op BtoB of BtoC gericht is
 • de toekomststrategie: welke evoluties zijn gepland op korte of middellange termijn?
 • de wettelijke verplichtingen: met name certificeringen voor de omgang met bepaalde aandrijftypes of gevaarlijke producten


2. eigen behoeften van elke werknemer:

 • het beroepsprofiel of de functie: moet hij nieuwe kennis verwerven of moet hij zich in een bepaald aspect van zijn beroep vervolmaken?
 • de evolutie: bijvoorbeeld bij een verandering van functie of afdeling?
 • het behalen of verlengen van wettelijke certificaten
 • de veiligheid en het welzijn op het werk: bijvoorbeeld stresspreventie en rugschool

Welke modellen van opleidingsplan bestaan er?

Om het werk van de werkgever te vereenvoudigen, worden er verschillende modellen toegelaten op basis van de bedrijfstypologie:

 1. Voor garagebedrijven die tot een gestructureerd net behoren kan het zijn dat de invoerder/hoofd van dat net het plan rechtstreeks bezorgt aan EDUCAM. Deze bedrijven hoeven individueel dus geen actie meer te ondernemen. Om zeker te zijn of dit voor u het geval is licht u zich best in bij de invoerder/hoofd van het net.
 2. Bedrijven die niet tot een net behoren en die minstens 15 werknemers tellen, moeten hun opleidingsplan opstellen. Ze kunnen zich baseren op de modellen die EDUCAM beschikbaar stelt.
 3. Bedrijven die niet tot een net behoren en die minder dan 15 werknemers tellen, kunnen hun opleidingsplan opstellen of hiervoor een model van plan van EDUCAM gebruiken (het zogenaamde "suppletief opleidingsplan van de sector"). EDUCAM stelt verschillende modellen van opleidingsplannen beschikbaar op basis van de bedrijfsactiviteiten; ze bevatten mogelijke opleidingsthema's.

Hoe dien ik mijn opleidingsplan bij EDUCAM in?

U kunt ons uw plan toesturen per e-mail via info@educam.be of per post naar het volgende adres: J. Bordetlaan, 164, 1140 Brussel. Als u uw plan per e-mail verstuurt, hoeft u ons geen papieren kopie te bezorgen.

Welke weg u ook kiest, zorg ervoor dat alle informatie opgenomen wordt en dat het plan ondertekend wordt door de werkgever en door de leden van de ondernemingsraad, als die er zijn. Uw opleidingsplan moet ons uiterlijk tegen 15 februari 2022 worden toegezonden.

Waar ondersteuning zoeken?

U kunt met EDUCAM contact opnemen met al uw vragen over opleiding in uw bedrijf. Onze consulenten staan gratis voor u klaar om u te ondersteunen bij het opstellen van uw opleidingsplan. Bel ons op het nummer 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be.