Opleidingsplan

Het opleidingsplan is een jaarlijks planningsinstrument dat opleiding van werknemers in een onderneming in kaart brengt. De voorwaarden voor de uitwerking van het opleidingsplan kunnen verschillen naar gelang van de activiteitensector en de typologie van het bedrijf. Deze zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten en in de wet met de naam “Arbeidsdeal”.

 

Uw medewerkers vervullen een primordiale rol om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hebben ze de vereiste competenties? Kregen ze recent allemaal de kans om nieuwe kennis te verwerven? Voorziet u een functiewissel voor sommigen van hen?
Stel een opleidingsplan op en houd daarbij rekening met de concrete resultaten die u wilt boeken. Dan wordt het een echte troef om uw human resources te beheren.

Ontdek hoeveel u kunt winnen met uw plan!

Wil je weten waarom een opleidingsplan meer dan ooit een belangrijke troef is in de huidige arbeidsmarkt? 

Ontdek de 5 redenen hiervoor

Waarover gaat het?

Het opleidingsplan biedt een overzicht van de opleidingen die een bedrijf in het komende jaar voor zijn arbeiders plant. Het wordt jaarlijks opgesteld door de werkgever in overleg met zijn werknemers of hun afgevaardigden in de onderneming. Een kwalitatief opleidingsplan houdt rekening met de vereiste competenties voor de bedrijfsactiviteiten en de evolutie ervan enerzijds, en met de opleidingsbehoeften van de werknemers en hun persoonlijke ontwikkelingsplannen anderzijds.

Bepalingen in de wet "Arbeidsdeal" van 3 oktober 2022

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) omschrijft de maatregelen die werkgevers rond het opleidingsplan moeten treffen. Sinds 2023, moet nu niet alleen rekening houden met de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in uw paritair comité, maar ook met de bepalingen in de wet met de naam "Arbeidsdeal", die op 10 november 2022 is gepubliceerd.

Vooral bedrijven met 20 of meer werknemers (FTE) worden door die maatregelen getroffen. Ongeacht de grootte van uw onderneming verzoeken wij u niettemin kennis te nemen van de verschillende hoofdstukken van deze wet, meerbepaald het hoofdstuk 9 (Opleidingsplannen) en het hoofdstuk 12 (Investeren in opleiding).

Om de tekst van de wet te raadplegen, klik hier: Link naar het Belgisch Staatsblad.

Het opleidingsplan in de praktijk

Wie moet een opleidingsplan opstellen?

De verplichting om een opleidingsplan op te stellen is afhankelijk van de sector en vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst. Meer info over de opleidingsplannen per sector vindt u verder op deze pagina.

 
Voor de Garagebedrijven (PC 112), het Koetswerk (PSC 149.02) en de Metaalhandel (PSC 149.04)

De voorwaarden verschillen naargelang het aantal werknemers (arbeiders en bedienden samen) berekend in voltijdse equivalenten in uw bedrijf.

 • Bedrijven met 15 of meer werknemers (FTE) zijn verplicht om bij EDUCAM hun opleidingsplan in te dienen op uiterlijk 15 februari van het betrokken jaar. Over het plan moet er kwaliteitsvol overleg gepleegd zijn tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers. EDUCAM heeft als taak om uw plan door te sturen naar de ambtenaar die door de Koning is aangesteld. Op deze manier voldoet uw bedrijf aan zijn wettelijke verplichting in het kader van de "Arbeidsdeal".

De nieuwe wet bepaalt dat bedrijven bijzondere aandacht moeten besteden aan werknemers die tot “risicogroepen” behoren en met name aan werknemers van 50 jaar en ouder en aan werknemers die een knelpuntberoep uitoefenen. Dit opleidingsplan moet ook de invoering van formele en informele opleiding mogelijk maken.

Als het plan conform de voorschriften in de CAO is en goedgekeurd is door de sociale partners, krijgt het bedrijf toegang tot de opleidingspremies.

 • Bedrijven met minder dan 15 werknemers (FTE) zijn niet verplicht om hun opleidingsplan bij EDUCAM in te dienen. Het blijft evenwel sterk aangeraden om dit wel te doen omdat u uw opleidingen dankzij dit instrument efficiënt kunt organiseren. Voor deze bedrijven bestaat er geen link tussen de toegang tot de premies en de indiening van hun opleidingsplan.
 
Sector van de Terugwinning van metalen (PSC 142.01)

Het opleidingsplan is verplicht voor de bedrijven met 20 of meer werknemers (FTE). De bedrijven die minder dan 20 werknemers tellen zijn vrij om een opleidingsplan bij EDUCAM in te dienen.

Hoe een opleidingsplan opstellen?

Het opleidingsplan is het resultaat van een denkoefening over de opleidingsbehoeften op bedrijfsniveau en de individuele behoeften van elke arbeider.

Enkele invalshoeken voor deze denkoefening:

1. bedrijfskenmerken die aan de grondslag van een opleidingsbehoefte kunnen liggen:

 • de typologie: voorbeeld: behoort het bedrijf tot een netwerk dat al een opleidingsplan aanbiedt of is het onafhankelijk?
 • de activiteiten: op basis van de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt
 • de klanten: bijvoorbeeld: een markt die sterker op BtoB of BtoC gericht is
 • de toekomststrategie: welke evoluties zijn gepland op korte of middellange termijn?
 • de wettelijke verplichtingen: met name certificeringen voor de omgang met bepaalde aandrijftypes of gevaarlijke producten


2. eigen behoeften van elke werknemer:

 • het beroepsprofiel of de functie: moet hij nieuwe kennis verwerven of moet hij zich in een bepaald aspect van zijn beroep vervolmaken? Maakt hij deel uit van een risicogroep of oefent hij een knelpuntberoep uit?
 • de evolutie: bijvoorbeeld bij een verandering van functie of afdeling?
 • het behalen of verlengen van wettelijke certificaten
 • de veiligheid en het welzijn op het werk: bijvoorbeeld stresspreventie en rugschool
Welke modellen van opleidingsplan bestaan er?

Om het werk van de werkgever te vereenvoudigen, worden er verschillende modellen toegelaten op basis van de bedrijfstypologie:

 1. Voor garagebedrijven die tot een gestructureerd net of een groep behoren kan het zijn dat de invoerder/hoofd van dat net/de groep het plan rechtstreeks bezorgt aan EDUCAM. Deze bedrijven hoeven individueel dus geen actie meer te ondernemen. Om zeker te zijn of dit voor u het geval is licht u zich best in bij de invoerder/hoofd van het net/de groep.
 2. Bedrijven die niet tot een net/een groep behoren kunnen hun eigen opleidingsplan opstellen of een model van plan van EDUCAM gebruiken. EDUCAM stelt verschillende modellen van opleidingsplannen beschikbaar op basis van de bedrijfsactiviteiten; ze bevatten mogelijke opleidingsthema's.
Hoe dien ik mijn opleidingsplan bij EDUCAM in?

U kunt ons uw plan toesturen per e-mail via info@educam.be of per post naar het volgende adres: J. Bordetlaan, 164, 1140 Brussel. Als u uw plan per e-mail verstuurt, hoeft u ons geen papieren kopie te bezorgen.

Welke weg u ook kiest, zorg ervoor dat alle informatie opgenomen wordt en dat het plan ondertekend wordt door de werkgever en door de leden van de ondernemingsraad, als die er zijn. Uw opleidingsplan moet ons uiterlijk tegen 15 februari van het betrokken jaar worden toegezonden.

Waar ondersteuning zoeken?

U kunt met EDUCAM contact opnemen met al uw vragen over opleiding in uw bedrijf. Onze consulenten staan gratis voor u klaar om u te ondersteunen bij het opstellen van uw opleidingsplan. Bel ons op het nummer 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be.

Het opleidingsplan per sector