Knelpuntberoepen in de metaalhandel : terugbetaling van de opleidingskosten

De recente CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) "Werkbaar werk en Instroom" heeft als doel om de integratie van nieuwe werknemers bij ondernemingen in de sector van de metaalhandel (PsC 149.04) te bevorderen door middel van financiële ondersteuning. Deze maatregel komt bovenop de Start Bonus (4 opleidingsdagen + 1 dag gratis).

Komt je bedrijf in aanmerking voor een terugbetaling van € 1 000 of € 3 000 opleidingskosten? Neem snel een kijkje naar de voorwaarden.

Om recht te hebben op een terugbetaling van de opleidingskosten van € 1000, moet u een arbeider aannemen en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het contract is van onbepaalde duur;
 • De functie van de arbeider staat in de onderstaande lijst met knelpuntberoepen:
  • Onderhouds- en polyvalent mecanicien voor alle voertuigtypes
  • Diagnosetechnicus voor alle voertuigtypes
  • Mecanicien en technicus fietsen
  • Elektromecanicien
  • Voorbewerker carrosserie
  • Plaatwerker carrosserie
  • Spuiter carrosserie
  • (De)monteur carrosserie
  • Servicetechnicus
  • Magazijnmedewerker
  • Verkoper van autotoebehoren en -onderdelen voor alle voertuigtypes
  • Hersteller-technicus sanitair
  • Hersteller-technicus verwarming
  • Lasser
  • Koeltechnicus

Om een terugbetaling van € 3000 te genieten, moet u bovenop eerder vermelde criteria, deze arbeider aanwerven als servicetechnicus. Servicetechnici zijn: 

 • Technici die service verlenen aan de klant / gebruiker zelf;
 • Die daarbij significante verplaatsingen maken;
 • Die over uitgebreide uitrusting beschikken;
 • Die een hoog opleidingsniveau hebben;
 • Die dikwijls in een bepaalde regio werkzaam zijn;
 • Die gespecialiseerd zijn in bepaalde machines;
 • Die onmisbaar zijn in de bedrijfsorganisatie;
 • Die omvat zijn in een aparte functiecategorie.

De definitie van een servicetechnicus wordt globaal in aanmerking genomen bij de behandeling van het dossier.

Om een terugbetaling te bekomen moet u:

 1. De arbeider inschrijven voor een (van de) EDUCAM-opleiding(en) of de opleiding(en) die de arbeider volgt laten erkennen.
 2. De "Verklaring op eer" invullen
 3. EDUCAM (knelpuntberoepen@educam.be) de lijst met gevolgde opleidingen waarvoor u een terugbetaling aanvraagt bezorgen.
 4. EDUCAM (knelpuntberoepen@educam.be) een kopie van de facturen van opleidingen waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd bezorgen.
 5. Vul het functieprofiel in om recht t hebben op een terugbetaling van de opleidingskosten.

Aandacht: wanneer een bedrijf een arbeider aanwerft voor een andere knelpuntfunctie ontvangt dit bedrijf een terugbetaling van €1000 indien aan de voorwaarden werd voldaan. Indien deze persoon servicetechnicus wordt, heeft het bedrijf recht op de terugbetaling van €3000, verminderd met de reeds terugbetaalde som (maximum €1000).

 

Welke opleidingen komen in aanmerking voor deze terugbetaling?

De opleidingen die EDUCAM organiseert, of die georganiseerd worden door een door EDUCAM erkende verstrekker kunnen recht geven op een terugbetaling. Enkel de opleidingskosten die aangetoond worden met een factuur worden terugbetaald.

 

Met erkende opleidingen in het specifieke kader van deze maatregel bedoelen we elke opleiding die aan volgende criteria voldoet:

 • De doelgroep van de opleiding bestaat uit arbeiders die tot ondernemingen in de metaalhandelssector behoren (PC 149.04);
 • De opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde deelnemers en kadert in een opleidingsplan conform de CAO rond opleiding;
 • De opleidingsinhoud wordt uitdrukkelijk gevraagd en ondersteund door het bedrijf en door de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf;
 • De opleidingsduur is minimum 4 uur en de opleiding vindt plaats tijdens de normale werkuren;
 • De opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie;
 • De inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn;
 • De inhoud van de opleiding mag zich niet enkel toespitsen op merkspecifieke gereedschappen of producten.

 

In de praktijk

 

Om een terugbetaling te ontvangen, moet u volgende stappen ondernemen:
 

 1. De arbeider inschrijven voor een (van de) EDUCAM-opleiding(en) of de opleiding(en) die de arbeider volgt laten erkennen;
 2. Bezorg EDUCAM de verklaring op eer, ondertekend door de arbeider en de werkgever waaruit blijkt dat de arbeider aangeworven is met een vast contract van onbepaalde duur. Dit document moet ook duidelijk de functie aangeven waarvoor de arbeider aangeworven werd;
 3. Bezorg EDUCAM een lijst met gevolgde opleidingen waarvoor een terugbetaling aangevraagd wordt, met daarin:

  • De titel van de opleidingen;

  • De datum van de opleidingen;

  • De opleidingsverstrekker

 4. Bezorg EDUCAM een kopie van de facturen van opleidingen waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd.


Indien u een terugbetaling van €3000 voor de opleidingskosten wenst, moet u bovendien de vragen beantwoorden in de vragenlijst over het functieprofiel en dit naar EDUCAM sturen. U kan hiervoor ook uw eigen functieprofiel gebruiken.

 

Uw globaal dossier moet de volgende zaken bevatten:

 

 • De verklaring op eer;
 • De lijst met gerealiseerde en door EDUCAM gecontroleerde opleidingen;
 • Een kopie van de facturen van opleidingen;
 • Het functieprofiel in het geval van een terugbetalingsaanvraag van €3000.

 

Dit dossier wordt doorgegeven aan de leden van het begeleidingscomité. Het begeleidingscomité heeft 20 werkdagen de tijd om uw aanvraag te behandelen.