Studies & enquêtes

Ons "studiecentrum" brengt de arbeids- en opleidingsmarkt in de verschillende EDUCAM-sectoren systematisch in kaart. Deze informatie is in een reeks publicaties opgenomen. Hiernaast voeren ze ook inspirerende onderzoeken naar maatschappelijke factoren die de activiteit in onze bedrijven en de beroepsloopbaan van hun medewerkers rechtstreeks beïnvloeden. De analyse van deze resultaten leidt tot aanbevelingen en concrete verbetermogelijkheden.