Opleidingskrediet & premies

Het recht op permanente vorming voor arbeiders vertaalt zich in opleidingsdoelstellingen voor bedrijven. Elke onderneming moet een minimum aantal dagen opleiding organiseren in functie van het aantal arbeiders in dienst. Elke opleidingsdag geeft recht op een premie, onder bepaalde voorwaarden.

Vormingskrediet

De recentste collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien opleidingsdoelstellingen voor elk bedrijf die overeenkomen met het opleidingskrediet van het bedrijf.

De opleidingsdoelstellingen worden berekend op basis van het aantal arbeiders in dienst in het bedrijf en worden uitgedrukt in het aantal te organiseren dagen opleiding over een referteperiode van twee jaar. Het behalen van die doelstellingen geeft recht op opleidingspremies. De toekenningsvoorwaarden van de premies verschillen naargelang de sector.