Vormingskrediet & premies

Het vormingskrediet is de opleidingsdoelstellingen voor de bedrijven actief in de sectoren van de garages (PC 112), de koetswerk (PsC 149.02) en de metaalhandel (PsC 149.04) die uitgedrukt is in te behalen opleidingsdagen in functie van het aantal arbeiders in uw onderneming. Deze doelstelling dient als referentie voor de toekenning van premies.

Ook de bedrijven actief in de sector van terugwinning van metalen (PsC 142.01) kunnen premies ontvangen. Bedrijven uit deze sector hebben geen vormingskrediet en worden de premies anders toegekend en berekend.