Opleidingskrediet & premies

Het recht op permanente vorming voor arbeiders vertaalt zich in opleidingsdoelstellingen voor bedrijven. Elke onderneming moet een minimum aantal dagen opleiding organiseren in functie van het aantal arbeiders in dienst. Elke opleidingsdag geeft recht op een premie.

Vormingskrediet

Maatregelen afhankelijk van je sector

De recentste collectieve arbeidsovereenkomst voor de sectoren van de garages (PC 112), het koetswerk (PsC 149.02) en de metaalhandel (PsC 149.04) voorzien opleidingsdoelstellingen voor elk bedrijf.

Deze worden berekend op basis van het aantal arbeiders in dienst in het bedrijf en worden uitgedrukt in het aantal te organiseren dagen opleiding over een referteperiode van twee jaar (2023-2024). Het behalen van die doelstellingen geeft recht op opleidingspremies. Het totaalbedrag van jouw premies komt overeen met je opleidingskrediet.

Ook de bedrijven actief in de sector van de terugwinning van metalen (PsC 142.01) kunnen premies ontvangen. Bedrijven uit deze sector hebben geen vormingskrediet. De premies worden anders berekend en toegekend.