Opleidings-CV

Sterke ondernemingen kunnen niet zonder goed opgeleide medewerkers. Maar hoe krijgen een bedrijf en zijn medewerkers op eenvoudige en efficiënte wijze zicht op het opleidingsverleden van zichzelf of zijn medewerkers? Dit kan via het opleidings-CV.