Een nieuwe arbeider in de sector gratis opleiden

Met de collectieve arbeidsovereenkomst "Werkbaar werk en instroom" willen we de integratie van nieuwe arbeiders in bedrijven vlotter laten verlopen en hun kennisniveau snel op peil brengen.

Hoe? We stellen daarvoor 5 gratis opleidingsdagen voor, die EDUCAM organiseert en die bovendien aanleiding geven tot een premie van 100 euro per opleidingsdag.  

Deze maatregelen hebben betrekking op de bedrijven uit de garagesector (PC 112), het koetswerk (PsC 149.02) en de metaalhandel (PsC 149.04).

Wat voorziet de CAO?

Als u een arbeider nieuw in de sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur, hebt u recht op 4 gratis opleidingsdagen uit het aanbod van EDUCAM voor deze arbeider, tijdens een bepaalde periode (zie Art. 5, geldende CAO Werkbaar werk en instroom). Na 6 maanden anciënniteit kan deze arbeider 1 extra opleidingsdag gratis volgen, die hij mag kiezen uit het EDUCAM-aanbod.

De bovenstaande opleidingen geven aanleiding tot een premie van 100 euro per opleidingsdag,

Wat is een "nieuwe arbeider"?: dit is een arbeider die voor het eerst in uw sector aan de slag gaat of die minstens 1 jaar lang niet meer in de sector werkzaam was.

De CAO "Werkbaar werk en instroom" per sector

 

Een gratis opleiding "Instroom" reserveren

Het gaat om opleidingen die specifiek geselecteerd zijn om de basisvaardigheden van nieuwe arbeiders te versterken. Ze zijn gratis als aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Hoe reserveren?

  1. Kies het thema waarin u geïnteresseerd bent uit onze opleidingskalender.
  2. Schrijf u in en boek uw opleiding: het is gratis! Als de sessie volzet is, houdt EDUCAM u op de hoogte over nieuwe data.
  3. Bevestig dat u aan de opgelegde voorwaarden beantwoordt: vul de "verklaring op eer" in en stuur ze naar EDUCAM.

Alleen maar voordelen!

 
  • U brengt uw nieuwe arbeider sneller op niveau dankzij opleidingen die speciaal voor uw sector ontwikkeld zijn.
  • de competenties van uw nieuwe arbeider worden versterkt: dankzij begeleiding door professionele lesgevers kan hij zijn kennis verankeren en zijn taken met vertrouwen verrichten.
  • de vorming van uw nieuwe arbeider levert u tijdwinst op: EDUCAM zorgt voor uw nieuwe arbeider gedurende 4 opleidingsdagen (+ 1 extra dag na 6 maanden anciënniteit).
  • als werkgever, geniet u een dubbel financieel voordeel: de opleidingen zijn gratis en u krijgt nog per opleidingsdag 100 euro premie.

Meer middelen beschikbaar voor knelpuntberoepen

Behoort u tot de sector van de metaalhandel (PSc 149.04)? Wilt u een arbeider opleiden die een knelpuntberoep uitoefent? Dan kunt u een terugbetaling van € 1000 of € 3000 genieten voor de opleidingskosten als alle voorwaarden vervuld zijn.

MEER WETEN

Hebt u een vraag?

Wilt u de toekenningsvoorwaarden kennen om van gratis opleidingen te kunnen genieten? Wilt u graag kosteloos begeleid worden door een EDUCAM-consulent? Bel ons op 02 778 63 30 of vul ons contactformulier in.