Sectorale ondersteuning

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van de sectoren garages, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen voorzien tal van maatregelen om de werkgevers te ondersteunen in de opleiding van hun werknemers.

EDUCAM geeft u graag de nodige informatie en begeleiding om deze CAO-verplichtingen na te leven en maakt u wegwijs in de sectorale ondersteuning.

Sectorale ondersteuning