Beroepsprofielen & functieprofielen

Zoekt u informatie over een beroep of wilt u weten over welke competenties een polyvalent mecanicien (personenwagens), een technicus burgerlijke bouwkunde enz., moet beschikken? Raadpleeg dan de sectorale beroepsprofielen van EDUCAM en de beroepscompetentieprofielen die ontwikkeld worden in samenwerking met de institutionele partners (SeRV, SFmQ enz.).

De beroepen in de autosector en aanverwante sectoren krijgen vandaag te maken met verscheidene veranderingen (technische evoluties, elektronische evoluties, marktevoluties enz.). Deze evoluties hebben een impact op de werkorganisatie, de taken die mensen krijgen, de vaardigheden die men nodig heeft.

Om te garanderen dat het onderwijs, de sectorinitiatieven enz. afgestemd blijven op de permanent evoluerende praktijk, ontwikkelt en beheert EDUCAM sectorale beroepsprofielen. Deze beroepsprofielen zijn een weergave van de taken die iemand de dag van vandaag in een bepaald beroep uitvoert, aangevuld met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep op een goede manier uit te kunnen oefenen.

Vermits de beroepen in de autosector en aanverwante sectoren blijven evolueren, worden deze sectorale beroepsprofielen tevens regelmatig opnieuw afgetoetst aan de praktijk en indien nodig herzien.