Triaal leren

Duaal leren is de perfecte mix van leren in een onderneming en op school. Om het kennisniveau van de lerenden verder te verhogen en te verenigen met de noden van de bedrijven, stelt de sector een derde opleidingspijler voor. Die omvat een bijkomend programma dat georganiseerd wordt door een invoerder of een netwerk, in nauwe samenwerking met Educam als professioneel opleidingscentrum voor de autosector. Dat is het concept van triaal leren.

Leren en werken - Triaal leren

De win-win formule voor succes!

Triaal leren wordt uitgelegd a.d.h.v. een verslag in de werkplaats. Dit innovatieve project dat in 2018 van start ging, zet zijn succes voort tot grote tevredenheid van zijn stakeholders: de leerlingen, de scholen/opleidingscentra, de invoerders, hun dealers... en EDUCAM!

De realiteit van de autosector


Moderne voertuigen evolueren almaar sneller op vlak van technologie. Denk maar aan nieuwe aandrijftechnieken, ingebouwde elektronica en innovatieve materialen. Het onderhoud en de herstelling ervan worden dus ook steeds gerichter. Veiligheid en een feilloze werking zijn daarbij essentieel. Een hele uitdaging dus voor lerenden die actief willen zijn én blijven in de autosector.
 

"Triaal leren is een innovatief vormingsprogramma met 3 pijlers om lerenden klaar te stomen voor de werkrealiteit in moderne bedrijven."

Alternerend leren brengt soelaas

Tussen schoolse theorie en praktische kennis op de werkvloer gaapt vaak een kloof. Met alternerend leren wordt die prompt gedicht. Door lessen op school (of in een opleidingscentrum) af te wisselen met opleidingsperiodes in een bedrijf kan de lerende de theorie meteen toepassen in een reële situatie. Dat brengt scholen en bedrijven meteen ook dichter bij elkaar.
 

Leervorm met 3 doelen

Deze vorm van leren put inspiratie uit de ervaringen van professionals in het werkveld en heeft 3 doelen:

 • Werkgevers ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende gekwalificeerde kandidaten die over de juiste technische kennis beschikken en een goede werkhouding hebben
 • Lerenden een compleet en motiverend opleidingsparcours aanreiken dat aanleunt bij de noden van de bedrijven
 • Opleidingsverschaffers bijstaan in hun missie om de werknemers van de toekomst voor te bereiden op de diverse vereisten van de huidige beroepen
   

De kandidaten beschikken over troeven die erg interessant zijn voor bedrijven:

 • doorgedreven kennis dankzij bijkomende opleidingen die de invoerder of het netwerk organiseert in samenwerking met EDUCAM en dankzij de praktijkopleiding op de werkplek
 • reeds gevolgde opleidingen en behaalde sectorale certificaten: ‘Onderhoudsmecanicien’, ‘Polyvalent Mecanicien’, ‘HEV’ en ‘AIRCO
 • knowhow in de praktijk en in het bedrijf, waardoor de integratie in het netwerk eenvoudiger verloopt

Bovendien zijn alle opleidingen die de lerenden volgen gratis voor de bedrijven. Om alles in goede banen te leiden, krijgen de ondernemingen ook een mentoropleiding aangeboden. De opleiding ‘Peterschap’ kan gevolgd worden door een werknemer van het bedrijf. Zo leert hij zijn nieuwe collega deskundig te begeleiden. 

Ontdek alles over de peterschapsopleiding

 

Voor lerenden

De invoerder of het netwerk organiseert in samenwerking met EDUCAM een bijkomend opleidings- en certificeringsprogramma. Zo wordt het kennisniveau van de lerende versterkt en beter afgestemd op de professionele eisen. De kansen om een gepaste job te vinden worden ook groter. Uiteraard is het programma gratis voor de lerende.

 

Voor scholen en opleidingscentra

De lesgevers en trainers krijgen gratis toegang tot de opleidingen ‘Train the trainer’. Er wordt ook didactisch materiaal ter beschikking gesteld van de scholen en opleidingscentra.
 

Triaal leren in de praktijk

In totaal zijn er 5 partijen betrokken om van triaal leren een succes te maken: het bedrijf, de lerende, de school of het opleidingscentrum, de invoerder of het netwerk en EDUCAM natuurlijk.

Wat moet je doen als bedrijf?

Om een lerende naar keuze aan te werven, moet je bedrijf een erkenning verkrijgen en de nodige verzekeringen afsluiten. Onze EDUCAM-consulent maakt je wegwijs in de verschillende stappen en praktische modaliteiten. 

Houd er rekening mee dat er ook engagement van jouw kant verwacht wordt. Zo moet je:

 • de vordering van de lerende opvolgen en hem opleiden volgens het opleidingstraject
 • de toestellen en uitrustingen in regel stellen waarmee de lerende zal moeten werken
 • de mentoropleiding volgen die gratis aangeboden wordt door EDUCAM
 • de lerende bezoldigen op basis van de wettelijke bedragen:

 

In Vlaanderen:

 • de loonkost schommelt tussen € 325 en € 539 per maand naargelang van het opleidingsjaar en de leeftijd van de lerende
 • sociale bijdragen van 16,7% tot 31 december van het jaar waarin de lerende 18 wordt. Daarna gelden de gewoonlijke sociale bijdragen, maar bedrijven en lerenden kunnen hier mogelijk een deel van terugkrijgen
 • er zijn kortingen mogelijk, vooral wanneer je bedrijf de mentoropleiding gevolgd heeft

In Vlaanderen en Brussel:

 • de loonkost schommelt tussen € 265,64 en € 500,03 naargelang van het opleidingsniveau dat de lerende al heeft bereikt
 • er zijn regionale premies mogelijk

Raadpleeg alle details over de bezoldiging 

Wat moet je doen als lerende?

Ook als lerende ben je verplicht om enkele taken te vervullen. Je moet:

 • de contractuele beschikkingen naleven die bepaald zijn in de overeenkomst met het bedrijf
 • les volgen in de school of het opleidingscentrum
 • bijkomende opleidingen volgen die EDUCAM, de invoerder of het netwerk organiseert
 • vooruitgang boeken in de opleiding op basis van het leertraject dat uitgestippeld is in samenspraak met het opleidingscentrum en het bedrijf 
 • aanwezig zijn op de evaluatiemomenten die het opleidingscentrum, de invoerder, het netwerk en EDUCAM organiseren
Welke rol vervult de school of het opleidingscentrum?
 • Verzorgen van algemene en technische cursussen
 • Opvolgen van de vorderingen van de lerende in het bedrijf
 • Evalueren en certificeren van lerenden
Welke rol vervult de invoerder of het netwerk?
 • Specifieke opleidingen aanbieden en die voor 100% financieren
 • Het project coördineren op het niveau van het bedrijfsnetwerk
Welke rol vervult EDUCAM?

EDUCAM treedt op als centrale actor of spil tussen werknemers, werkgevers, scholen en opleidingscentra, invoerders en netwerken. Wij nemen o.a. volgende taken ter harte:

 • Bijkomende sectorale opleidingen voorzien
 • ‘HEV’- en ‘AIRCO’-certificeringen organiseren
 • Sectorale certificeringen ‘Onderhoudsmecanicien’ en ‘Polyvalent mecanicien’ organiseren
 • Projecten coördineren in samenwerking met scholen en opleidingscentra
 • Bedrijven begeleiden in het proces om zich te laten erkennen
 • Mentoren van bedrijven opleiden
 • Lesgevers en trainers opleiden 
 • Gratis toegang bieden tot het e-learningplatform Autowebtraining
 • 100% van de bovenstaande acties financieren

triaal