Comfort en veiligheid

Instroom - Comfort & veiligheid

Terugwinning koudemiddel uit voertuigen

Na een geslaagde opleiding kan je werken aan klimaatbeheersingssystemen in voertuigen en behaal je een geldig certificaat voor de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatbeheersingssystemen in bepaalde motorvoertuigen. Meer info...

Veilig onderhouden van A/C-systemen

Beschik je over het certificaat "Terugwinning van koelmiddel uit voertuigen"? Kom dan naar deze opleiding om onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit te voeren aan voertuigen met het nieuwe koudemiddel R1234-yf. Meer info...

Pulsar Advanced Driver Assistance Systems

De focus van deze opleiding ligt vooral op het herkennen en afstellen (kalibreren) van de ADAS sensoren op een voertuig. We tonen aan de hand van een specifiek voertuig hoe de verschillende camera’s en radarsensoren moeten worden afgesteld. 

De deelnemers krijgen hiermee een inzicht in de volledige procedure en gereedschappen van één merk. Ze leren op een praktische manier welke veiligheidssystemen door de verschillende sensoren worden gebruikt en wat de mogelijke impact is van een slechte afstelling.

Deze opleiding kan in een EDUCAM Training Centrum worden gegeven maar ook op school.