Diagnostic Technician 2: Oscilloscoop als diagnosetoestel (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Context

De opleiding is gericht op technici die zich willen verdiepen in voertuigelektriciteit en zich willen ontplooien tot ElektroCompetente personen. Onderstaande aspecten beheersen ze nog niet:

 • De technicus heeft niet genoeg kennis om een oscilloscoop correct te gebruiken
 • De technicus is niet in staat om met een oscilloscoop storingen op te sporen in elektronische kringen
 • Doordat de technicus geen oscilloscoop kan gebruiken, zal hij/zij niet in staat zijn om een diagnose te stellen van een CAN-bus, een LIN-bus, een ABS-sensor, een luchtmassameter, een PWM-gestuurde actuator, een piëzo-verstuiver, een smart sensor enz.

 

Opleidingsinhoud

Gedurende de opleiding is ervoor gekozen om de kennis en de competenties van de deelnemer op een praktische manier te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen, zoals een mindmap, vraaggesprekken, het werken met didactische onderdelen en het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Het volgende komt aan bod tijdens deze opleiding:

a) Korte herhaling van DT1

b) Instellingen van de scoop

 • Trigger
 • Amplitude
 • Tijdbasis
 • Time/Division
 • Enz.

c) Gebruiken van verschillende scopes (Fluke – Picoscoop)

d) Meten en weergeven van verschillende signalen aan voertuigen

De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Classroom training
 • E-learning
 • Online test op het einde van het hele traject

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • elektronische signalen te meten met behulp van een oscilloscoop
 • de begrippen frequentie, periode, amplitude, slope, triggering, tijdbasis, spanningsbasis enz. op het scherm van de oscilloscoop te begrijpen en optimaal weer te geven
 • signalen van zowel analoge als digitale sensoren en actuatoren met de oscilloscoop te meten
 • een oscilloscoop correct aan te sluiten op basis van het stroomloopschema en de meetmethode (ten opzichte van de massa of de plusaansluiting)
 • de scoop te gebruiken als diagnosetoestel

Doelgroep & voorkennis

Deze opleiding is gericht op technici uit de autosector die voldoende basiskennis hebben van elektriciteit en een multimeter correct gebruiken tijdens het uitvoeren van hun job. De deelnemer is in het bezit van een attest "ElectroCompetent EC".

De deelnemer begrijpt de verwerking van elektronische kringen (input / output – PWM).

Voorafgaand aan deze opleiding moet de deelnemer een specifieke e-learning doorlopen.

Deze opleiding staat ook open voor lesgevers – docenten – werkzoekenden – leerlingen en studenten.

Leermiddelen

Basisopstelling van het lokaal:

 • Theorielokaal
 • Praktijklokaal (3 wagens)
 • Afzuiging
 • Werkkoffers

Didactisch materiaal:

 • Beamer
 • Set multimeters
 • Set scoops
 • Set computers
 • Minstens 3 voertuigen

De deelnemers ontvangen:

 • Een handboek
 • De mogelijkheid om te eten
  Duur
  Code:
  21912 -Van Mossel

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.