Diagnostic Technician 3: Praktijkdag CAN-bus en LIN-bus (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Context

De opleiding is gericht op technici die zich willen verdiepen in voertuigelektriciteit en zich willen ontplooien tot ElektroCompetente personen. Onderstaande aspecten beheersen ze (nog) niet:

 • De technicus kan geen correcte metingen verrichten aan een CAN- en LIN-bussysteem
 • De technicus is niet in staat om met een oscilloscoop storingen op te sporen in deze communicatiesystemen
 • De technicus zal door te weinig kennis een verkeerde diagnose stellen en nodeloos componenten vervangen, waardoor de factuur onnodig hoog oploopt
 • De technicus heeft onvoldoende kennis over de LIN-bus waardoor een verkeerde diagnose wordt gesteld van systemen zoals de regensensor, de wissermotor, de alternatorsturing, de ruitbediening enz.

 

Inhoud

Gedurende de opleiding is ervoor gekozen om de kennis en de competenties van de deelnemer op een praktische manier te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen, zoals het opstellen van een mindmap, vraaggesprekken, het werken met didactische onderdelen en het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Het volgende komt aan bod tijdens deze opleiding:

a) Kenmerken van een communicatiesysteem

 • Redenen voor bussystemen
 • Voor- en nadelen
 • Verschillende netwerken
 • Gateway

b) CAN-bus in de praktijk

 • Datavenster
 • Leidingen
 • Knooppunten
 • Componenten van CAN-bus
 • Zenden en ontvangen

c) Verschillende soorten CAN-bus

 • Non-Fault tolerant
 • Fault tolerant

d) Storingzoeken in CAN-bussystemen

 • Weerstandsmeting
 • Spanningsmeting
 • Mogelijkheden om storingen in te perken
 • Controle van een databus met een diagnosetoestel

e) Herstelling van een CAN-bus

f)  LIN-bussysteem

g) Master/slave-principe

De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Classroom training
 • E-learning
 • Online test op het einde van het hele traject

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • De specificaties en de voordelen van verschillende communicatiesystemen te kennen
 • De topologieën te kennen en kan hij daardoor een correcte diagnose stellen
 • De verschillende soorten CAN-bus te kennen
  • Non-Fault tolerant
  • Fault tolerant
 • Een diagnose van CAN-bussystemen te stellen aan de hand van een multimeter en een scoop
 • Een CAN-bus te herstellen
 • Het LIN-bussysteem te kennen
 • Het master/slave-principe te kennen en te herkennen
 • Een LIN-slave te vervangen

Doelgroep & voorkennis

Deze opleiding is gericht op technici uit de autosector die voldoende basiskennis hebben van elektriciteit en een multimeter correct gebruiken tijdens het uitvoeren van hun job. De deelnemer heeft een test ElectroCompetent afgelegd en is in het bezit van een attest "ElectroCompetent EC". De deelnemer begrijpt de werking van elektronische kringen (input / output – PWM) en kan een oscilloscoop gebruiken.

Voorafgaand aan deze opleiding moet de deelnemer een specifieke e-learning doorlopen.

Deze opleiding staat ook open voor lesgevers – docenten – werkzoekenden – leerlingen en studenten.

Leermiddelen

Basisopstelling van het lokaal:

 • Theorielokaal
 • Praktijklokaal (3 wagens)
 • Afzuiging o Werkkoffers

Didactisch materiaal:

 • Beamer
 • Set multimeters
 • Set scoops
 • Set computers
 • Minstens 3 voertuigen

De deelnemers ontvangen:

 • Een handboek
 • De mogelijkheid om te eten
  Duur
  Code:
  219130-Van Mossel

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.