Diagnostic Technician 5: Van klacht tot oplossing bij elektronische systemen (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Context

De opleiding is gericht op technici die zich willen verdiepen in voertuigelektriciteit en zich willen ontplooien tot ElektroCompetente personen. Onderstaande aspecten beheersen ze niet:

 • De technicus weet niet hoe hij met een klant moet communiceren
 • De technicus zoekt te snel naar oplossingen en vergeet essentiële stappen in het diagnoseproces, waardoor de oorzaak niet gevonden wordt en de klant snel weer in de werkplaats staat
 • De technicus zal door te weinig kennis en een verkeerde diagnose niet de juiste componenten vervangen, waardoor de factuur onnodig hoog oploopt
 • De technicus is niet in staat om met meetgereedschap complexe storingen op te sporen in elektronische kringen

 

Opleidingsinhoud

Gedurende de opleiding is ervoor gekozen om de kennis en de competenties van de deelnemer op een praktische manier te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen, zoals het opstellen van een mindmap, vraaggesprekken, het werken met didactische onderdelen en het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Het volgende komt aan bod tijdens deze opleiding:

a) Belang van het stellen van een diagnose

 • Achtstappenplan

b) Voorkomende fouten

 • Voeding
 • Massa
 • Onderbreking
 • Weerstand

c) Stellen van een diagnose

 • Via het diagnosetoestel
 • Via de scoop

d) Uitgebreid diagnose stellen in de praktijk De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Classroom training
 • Online test op het einde van het hele traject

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • Het 8-stappenplan te kennen om een klantgerichte en correcte diagnose te stellen
 • De juiste stappen te doorlopen en hierdoor een correcte diagnose te stellen en de juiste componenten te vervangen
 • Complexe fouten op te sporen in elektronische systemen
 • Gebruik te maken van een scoop en een diagnosetoestel tijdens het diagnoseproces
 • Zich te ontpoppen tot een echte diagnosetechnicus

Doelgroep & voorkennis

Deze opleiding is gericht op technici uit de autosector die voldoende basiskennis hebben van elektriciteit en een multimeter en een oscilloscoop correct gebruiken tijdens het uitvoeren van hun job. De technicus kent het principe en de werking van een CAN-bussysteem en een LIN-bussysteem, plus de opbouw van een sensor/actuator. De deelnemer heeft een test ElectroCompetent afgelegd en is in het bezit van een attest "ElectroCompetent EC". Voorafgaand aan deze opleiding moet de deelnemer 1 specifieke e-learning doorlopen.

Deze opleiding staat ook open voor lesgevers – docenten – werkzoekenden – leerlingen en studenten.

Leermiddelen

Basisopstelling van het lokaal:

 • Theorielokaal
 • Praktijklokaal (3 wagens)
 • Afzuiging
 • Werkkoffers

Didactisch materiaal:

 • Beamer
 • Set multimeters
 • Set scoops
 • Set computers
 • Minstens 3 voertuigen

De deelnemers ontvangen:

 • Een handboek
 • De mogelijkheid om te eten
  Duur
  Code:
  219132-Van Mossel

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.