Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker ED2

Opleidingsinhoud

Sectoraal certificaat Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker ED2

De autosector wordt gekenmerkt door veel en snelle technologische evoluties. De omschakeling naar propere mobiliteit leidt tot nieuwe aandrijflijnen. Het aantal beschikbare modellen in hybride of batterij-elektrische uitvoering neemt toe, maar ook andere aandrijfsystemen op basis van waterstof krijgen meer en meer een plaats in ons streven naar duurzame mobiliteit en zero emissies. Hoewel deze omschakeling veel verder gaat dan het voertuig en de aandrijving alleen, vergt het werken aan dergelijke voertuigen opgeleid en
gecertificeerd personeel, ook omdat de aanwezigheid van waterstof voor nieuwe risico's zorgt.
De collectieve arbeidsovereenkomsten voor de sector duiden daarenboven op de verplichting om te beschikken over een geldig sectoraal certificaat "Veiligheid" H2 in lijn met de te verrichten werkzaamheden. De certificeringsstructuur bestaat uit drie niveaus, waarbij deze fiche de opleiding voor het niveau Hydrogen 2 inclusief de sectorale proef beschrijft. Wie voor die proef slaagt, ontvangt het verplichte sectorale certificaat Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker.

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competentieniveaus
 • Sectorale opleidings- en certificeringsstructuur
 • Wat is waterstof?
 • Opbouw van waterstofvoertuigen (FCEV, HICEV, Bi-Fuel en Dual-Fuel HICEV en Hybride HICEV)
 • Componenten
 • Tankprocedure
 • Algemeen werkingsprincipe van een waterstofhoudend systeem
 • Risico's en gevaren
 • Veilig werken aan waterstofvoertuigen, plus het belang van werkprocedures
 • Uitvoeren van een voertuigbeoordeling: hoe doe je dat?
 • Waterstofvrij maken van onderdelen van het waterstofsysteem op basis van uitgeschreven richtlijnen

In deze zeer praktijkgerichte opleiding maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals interactieve vraagmomenten, simulaties, demonstraties en realistische praktijkgerichte cases en oefeningen met een klassikale nabespreking.
Het maximale aantal deelnemers is beperkt tot 8.

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • waterstofvoertuigen en waterstofcomponenten te herkennen;
 • waterstof en de eigenschappen ervan toe te lichten;
 • het algemene werkingsprincipe van waterstofvoertuigen te begrijpen, waardoor hij de aanwezige gevaren kan inschatten;
 • de risico's en gevaren van waterstofgas als brandstof toe te lichten;
 • op een veilige manier het volledige waterstofsysteem of een onderdeel ervan waterstofvrij te maken op basis van uitgeschreven richtlijnen van de constructeur of door de werkgever goedgekeurde richtlijnen;
 • een veilige werkmethode toe te passen;
 • het waterstofsysteem opnieuw in bedrijf te stellen op basis van uitgeschreven richtlijnen van de constructeur of door de werkgever goedgekeurde richtlijnen;
 • een lekdichtheidsproef uit te voeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich tot personeel van onderhouds- en herstelwerkplaatsen die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden in aanraking komen met  waterstofvoertuigen. Het betreft dus werkzaamheden aan waterstofvoertuigen en waterstofhoudende  componenten nadat deze waterstofvrij zijn gemaakt. Om deze opleiding aan te vatten moet je kennis hebben van de basisopbouw van voertuigen en de hierin aanwezige technologie.

Certificering

De leervooruitgang bij de deelnemers monitoren we gedurende de opleiding via kennisvragen en oefeningen met een nabespreking. Tijdens de laatste halve dag van de opleiding worden de verworven competenties door middel van zowel een theoretische meerkeuzevragenlijst als een praktijkproef geëvalueerd. Het sectoraal certificaat "Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker – niveau 2" behaal je na het slagen voor de proeven met een score van minimaal 70% per onderdeel.

  Certificering
  Sectoraal certificaat Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker niveau 2
  Duur
  Standaardtarief
  € 550.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 550.00 Excl. BTW
  Enkel bovenstaande prijs komt in aanmerking voor subsidies.
  Certificeringsprijs
  € 50.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  223762

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.