Klimaatbeheersing voor carrossiers

Opleidingsinhoud

 • Werking van een koudekring en toelichting van de verschillende fasen (samendrukking, condensatie, ontspanning en verdamping).
 • Componenten van een installatie (soorten compressoren, koppeling, condensor, soorten ontspanners, aanzuigaccumulator, filter-droger, verdamper, leidingen, schokdempelementen, veiligheidssystemen, ijsbeveiliger en pollenfilter).
 • Ingangstest van een klimaatbeheersing bij de opmaak van een schadebestek.
 • Aandachtspunten in verband met de klimaatbeheersing bij alle koetswerkactiviteiten.
 • Praktijkoefeningen aan een installatie (onderhoud, lekdetectie en basisdiagnose).

Doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel kennis bij te brengen over:

 • de werking van een koudekring, de opbouwende elementen en de aansturing ervan;
 • de elektrische componenten van een koudekring;
 • een ingangstest (systeemcontrole) voordat het schadevoertuig hersteld wordt;
 • de omgang met en de gevaren van de installatie met betrekking tot het herstellen van het schadevoertuig;
 • het onderhoud van de installatie;
 • het vermijden van damp- en geurproblemen;
 • het stellen van een basisdiagnose.

Doelgroep & voorkennis

Personen die zich bezighouden met de herstelling van schadevoertuigen: demonteerders, plaatwerkers, spuiters en personen die schadebestekken opstellen. De cursist wordt verondersteld een vulstation te kunnen gebruiken.

Leermiddelen

 • Opleidingshandboeken (een per cursist).
 • Een powerpointpresentatie.
 • Thermometers, vultoestellen en drukmeters.
 • Een stikstoffles en een reduceerventiel voor lekdetectie.
 • Enkele voertuigen met een klimaatbeheersingsinstallatie.
Type
Duur
Code:
201937

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

Prijs
0.00 €
Code:
201937