Lastechnieken

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

 • Kennismaken met de belangrijke basisprincipes en planlezen.
 • Het Puntlassen, enkelvoudig puntlassen,Proplassen.
 • De belangrijkste technieken zullen in de praktijkles toegepast worden.
 • Leren kennen van de verschillende types lasnaden.
 • Bespreking van de technische voorschriften van de constructeur/technische controle.
 • Noodzakelijke te nemen voorzorgsmaatregelen vóór het lassen.
 • Bescherming van de schakeleenheden en de elektrische/elektronische componenten.
 • analyse van lasfouten, controlemethode van de laskwaliteit.
 • praktijkoefeningen om de technische achtergrond bij te sturen.
 • Veiligheid en milieu: specifieke veiligheids- en hygiënemaatregelen bij lassen.

Doelstelling

Deze opleiding streeft volgende leerdoelen na:

 • De nodige basisprincipes leren kennen, met als doel lasfouten te herkennen en te voorkomen.
 • Dit om door middel van zelfcontrole de kwaliteit van het geleverde laswerk te verhogen.
 • Kennen van de voor- en nadelen van de verschillende lastechnieken.
 • De voorbereiding van de te lassen onderdelen.
 • Kennen en correct kunnen uitvoeren van de lasverbindingen die nodig zijn bij het koetswerkherstel.
 • Door een betere kennis, efficiënter kunnen uitvoeren van de verschillende types lasverbindingen.
 • Het visueel en destructief leren controleren van lasverbindingen.
 • Het leren aanpassen van de lasparameters, volgens noodzaak.
 • De aandacht vestigen op de te nemen veiligheidsmaatregelen.
 • De nodige voorzorgsmaatregelen leren nemen om schade door las-werkzaamheden te vermijden.
 • De aandacht vestigen op de juiste nabewerkingen van de las.

Doelgroep en voorkennis

Autoschadeherstellers die de kwaliteit van hun laswerk willen verbeteren.

Leermiddelen

Deze praktijkgerichte opleiding noodzaakt een werkplaats naast een leslokaal.

Een gedetailleerde lijst van het didactisch materiaal kan worden aangevraagd. Die lijst bevat in het bijzonder:

 • een theorielokaal met overheadprojector of multimediacomputer met projector;
 • een werkplaats met voorzieningen voor lasoperaties en een afzonderlijke lasrookafzuiging;
 • didactische koetswerkonderdelen om de door de technische controleorganismes vereiste werkwijzen in de praktijk te kunnen brengen.
 • verschillende oefenplaatjes in staal.
 • basis elektrisch puntlastoestel.
 • basis halfautomatische lastoestellen.
 • de specifieke veiligheidsuitrusting voor laswerken.
Sector
Koetswerkbedrijf
Scholen & opleidingsinstellingen
Type
In Company
Open
Duur
2 dagen
Standaardtarief
€ 520.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
208931

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak