Module Diagnostic Technician 1: Elektronische kringen en gebruik van het diagnosetoestel (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Context

De opleiding is gericht op technici die zich willen verdiepen in voertuigelektriciteit en zich willen ontplooien tot ElektroCompetente personen. Onderstaande aspecten beheersen ze (nog) niet:

 • De technicus kan geen V4-methode toepassen in een elektronische kring (met regelapparaat), waardoor hij geen correcte diagnose kan stellen

 • De technicus is niet in staat om kleine storingen op te sporen in elektronische kringen
 • De technicus kent het verwerkingsproces van een regelapparaat niet, waardoor hij de begrippen input / output en de voorwaarden om een actuator al dan niet aan te sturen niet begrijpt
 • De technicus kent het principe van een PWM-signaal niet en kan de aansturing niet goed interpreteren De technicus gebruikt een diagnosetoestel weinig of niet

 

Inhoud

Gedurende de opleiding is ervoor gekozen om de kennis en de competenties van de deelnemer op een praktische manier te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen, zoals het opstellen van een mindmap, vraaggesprekken, het werken met didactische onderdelen en het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Het volgende komt aan bod tijdens deze opleiding:

a) Korte herhaling van de basisbegrippen van elektriciteit (ElectroCompetent)

b)Verschillende elektronische systemen

 • Direct gestuurde kringen
 • Indirect gestuurde kringen (via relais)
 • Indirect gestuurde kringen (via ECU)

c) Moderne stuurdozen (ECU)

 • Toepassingen
 • Opbouw
 • Voedings-/massaproblemen
 • Input / Output o    PWM
 • Communicatie tussen verschillende stuurdozen (basis)
 • Storingzoeken bij een stuurdoos

d) Gebruik van een diagnosetoestel

 • Hulp bij het stellen van een diagnose
 • Foutcodes uitlezen
 • Parameters bekijken

De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Classroom training
 • Online test op het einde van het hele traject

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

a) Kennis te hebben van de verschillende elektronische systemen

 • Direct gestuurde kringen
 • Indirect gestuurde kringen (via relais)
 • Indirect gestuurde kringen (via ECU)

b) De opbouw en de werking van moderne stuurdozen (ECU) te begrijpen

c) De begrippen input / output en PWM te begrijpen

d)  Fouten op te sporen bij een regelapparaat

e) De communicatie tussen regelapparaten te herkennen (basis)

f)   Een diagnosetoestel te gebruiken

 • Hulp bij het stellen van een diagnose
 • Foutcodes uitlezen
 • Parameters bekijken
 • Een actieve test uitvoeren

Doelgroep & voorkennis

Deze opleiding is gericht op technici uit de autosector die voldoende basiskennis hebben van elektriciteit en een multimeter correct gebruiken tijdens het uitvoeren van hun job. De deelnemer is in het bezit van een attest "ElectroCompetent EC".

Deze opleiding staat ook open voor lesgevers – docenten – werkzoekenden – leerlingen en studenten.

Leermiddelen

Basisopstelling van het lokaal:

 • Theorielokaal o Praktijklokaal (3 wagens)
 • Afzuiging o Werkkoffers

Didactisch materiaal:

 • Beamer
 • Set multimeters
 • Set computers
 • Set LN-koffers o Minstens 3 voertuigen

De deelnemers ontvangen:

 • Een handboek
 • De mogelijkheid om te eten
  Duur
  Code:
  219127-Van Mossel

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.