Toegepaste meet- en regeltechniek (TTT)

Opleidingsinhoud

 • Inleiding
 • Eenvoudige elektrische kring
 • Meetmogelijkheden in een eenvoudige elektrische kring
 • Lezen van elektrische schema's
 • Verborgen verbruikers in een elektrische kring
 • Spanningsval in een geleider
 • Spanningsdelers
 • Periodieke signalen / PWM-signalen

Doelstelling

Na een succesvolle opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • de fundamentele elektrische grootheden (spanning, stroom en weerstand) en de verbanden ertussen toe te lichten
 • het verschil tussen een serieschakeling en een parallelschakeling toe te lichten
 • het elektrische vermogen en de spanningsval toe te lichten
 • het elektromagnetisme en de verschillende relais toe te lichten
 • een multimeter en een stroomtang te gebruiken om metingen te verrichten aan elektrische en elektronische voertuigcomponenten
 • aan moderne voertuigen algemene systemen en de functie ervan toe te lichten, zoals de voeding, het voorgloeisysteem en de verlichting
 • een multimeter, elektrische schema's en universele diagnosetoestellen optimaal te gebruiken en in te zetten om elektrische storingen op te sporen
 • de meeste sensoren en actuatoren in moderne voertuigen zelfstandig en met behulp van verschillende controletoestellen uit te meten en om de meetresultaten te beoordelen.

Doelgroep en voorkennis

Leerkrachten uit de richting automechanica.

Leermiddelen

 • Opleidingshandboeken (één per cursist)
 • Een PowerPointpresentatie
 • 4 voertuigen
 • Verschillende universele diagnosetoestellen
 • Verschillende multimeters en oscilloscopen
  Deze opleiding is niet beschikbaar voor bedrijven.

  Ontdek hier het aanbod voor bedrijven.
  Prijs
  0.00 €
  Code:
  208768