Verlenging - HEV2-Reloaded - E-testing

Inhoud van de vragen

Er worden in totaal 25 vragen gesteld over volgende thema’s:

 • de technologie gebruikt in HV-voertuigen.
 • de risico’s verbonden aan HV-voertuigen.
 • de beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken tijdens het werken aan HV-voertuigen.
 • de toe te passen werkmethodes.
 • de verschillende procedures die worden gebruikt om een voertuig spanningsvrij te zetten.

Wat wordt er getest in deze e-test?

In deze e-test wordt je kennis getest rond het veilig werken aan HV-voertuigen. Deze e-test heeft tot doel om de geldigheid van je reeds behaalde sectorale certificaat “vakbekwaam medewerker garage” te verlengen met 6 jaar.

In deze e-test gaan we na of je nog steeds de nodige competenties bezit om op een veilige manier aan een HV-voertuig te werken. Deze competenties zijn:

 • De HV-vakbekwame medewerker beschikt over kennis van de opbouw en de werking van HV- voertuigen, de componenten en de relaties van het HV-aandrijfsysteem met andere in het HV- voertuig aanwezige systemen.
 • Hij kent de risico's gelinkt aan HV-voertuigen en beheerst de specifieke arbeidsprocedures voor het werken aan het HV-systeem van deze voertuigen en leeft deze nauwgezet.
 • Hij is in staat de risico's in te schatten van het uit te voeren werk aan een specifiek HV-voertuig op basis van het type voertuig, de toestand waarin het voertuig zich bevindt en de aard van de werken die hij moet.
 • Hij kent de grenzen van het eigen actiedomein.

Vereiste voorkennis

De volgende voorkennis is vereist:

 • In het bezit zijn van het sectorale certificaat “vakbekwaam medewerker garage”
 • Sinds het behalen van dat certificaat regelmatig bijscholingen gevolgd omtrent HV-voertuigen

Duur van de test

De maximale doorlooptijd bedraagt 45 minuten.

Certificering

Wie slaagt op deze e-test, verlengt de geldigheidsduur van zijn huidig certificaat “vakbekwaam medewerker garage” met 6 jaar.

Leermiddelen

Een rustige ruimte met een computer met een actieve internettoegang.

Sector
Certificering
Verlenging 6 jaar van "vakbekwaam medewerker garage”
Duur
Standaardtarief
€ 80.00 Excl. BTW
Sectortarief
€ 80.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
215393

                     Schrijf je in voor deze E-learning                     

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.

Andere interessante opleidingen

Niet gevonden van je zocht? Deze opleidingen kunnen jou ook interesseren.