Opleidings CV werknemer

Wat is een opleidings-CV?

Dit is een inventaris van de functies die u tot dusver vervuld hebt. Het vermeldt ook de beroepsopleidingen die u gevolgd hebt en de certificaten die u behaald hebt. Uw werkgever vult uw opleidings-CV permanent aan en zal er u jaarlijks een kopie van overhandigen en ook telkens wanneer u daarom vraagt. Hier vindt u de CAO's over vorming en opleiding per sector.

Welke meerwaarde heeft het opleidings-CV?

  • een volledig overzicht van uw reeds gevolgde opleidingen en behaalde certificaten
  • een beter zicht op uw kennis en vaardigheden
  • hulp bij de opmaak van uw persoonlijk ontwikkelingsplan met specifieke opleidingen

 

Wilt u graag een persoonlijk exemplaar van uw opleidings-CV?

Stuur een mail met uw contactgegevens (Naam, voornaam, adres en geboortedatum) naar opleidingscv@educam.be