EDUCAM nieuwe partner Diagnose Car

EDUCAM is de nieuwe partner van Diagnose Car, het project dat het autotechnisch en beroepsonderwijs in Vlaanderen toegang geeft tot moderne auto’s en diagnoseapparatuur. Als kennis- en opleidingsplatform voor de automotive sector werkte EDUCAM al langer mee aan het project, maar met deze nieuwe overeenkomst wil het zijn rol versterken en de kwalitatieve instroom van technische profielen in de sector nog actiever mee ondersteunen.

Diagnose Car is een project waarbij onderwijs en bedrijfswereld nauw met elkaar samenwerken. Autoconstructeurs/invoerders stellen via Diagnose Car wagens en diagnoseapparatuur ter beschikking van scholen met een autogerelateerde studierichting. Ook producenten van universele diagnoseapparaten werken mee aan het project. Het resultaat is dat leerkrachten en leerlingen op een kwaliteitsvolle manier met moderne wagens en apparatuur aan de slag kunnen. Scholen kunnen telkens voor een periode van 5 maanden beschikken over auto’s en apparatuur. Diagnose Car, dat zorgt voor de distributie en het ophalen van de wagens, heeft momenteel een pool van 50 wagens waarmee het een 70-tal scholen in Vlaanderen bedient.


Vooraleer de voertuigen in de pool en uiteindelijk bij de scholen terechtkomen, worden ze onder handen genomen door leerlingen van de partner-hogescholen. In het kader van hun eindwerk ontwikkelen studenten test- en oefenmateriaal en voorzien ze de wagens van modules - bijvoorbeeld om fouten te simuleren – zodat ze klaar zijn voor didactisch gebruik. De leerkrachten krijgen, in functie van de auto’s en het bijhorende diagnosemateriaal, gerichte opleidingen die hen vertrouwd maken met de lesmogelijkheden van het materiaal. Voor die Train-The-Trainer-sessies doet Diagnose Car een beroep op verschillende partners binnen het project, waaronder ook EDUCAM.

“Wij werken al lang mee aan dit project via gezamenlijke opleidingen en dergelijke”, zegt Jonathan De Saedeleer, Coordinator Partnerships bij EDUCAM, “en deze structurele samenwerking als partner van Diagnose Car is voor ons een logische volgende stap. Het is een heel waardevol project omdat het bijdraagt tot een betere match tussen het onderwijs en de noden van de sector. De automobielsector verandert zienderogen. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in ijltempo op. Dat is niet alleen een uitdaging voor de sector zelf, maar ook voor het onderwijs dat gelijke tred moet zien te houden met al die innovaties. De scholen staan immers in voor de vorming van de toekomstige werknemers die over andere, nieuwe competenties moeten beschikken. Dankzij Diagnose Car kunnen leerlingen volop kennis maken met de allernieuwste technologie en vaardigheden aanleren die ze later nodig zullen hebben op de werkvloer. Zo werd recent de wagenpool uitgebreid met een waterstofauto  , en dat is toch een voorbeeld van hypermoderne technologie die zonder dit project maar moeilijk toegankelijk zou zijn voor scholen.”

Wenst u meer informatie over het project?

Naar Diagnose Car

 

Contacteer ons