Mobiel tussen werk en hogeschool

Educam heeft samen met enkele hogescholen een project uitgerold speciaal op maat van werknemers die aan het werk zijn en willen blijven, maar toch willen verder studeren aan de hogeschool.

Aan het werk, maar toch nog een diploma behalen?

Misschien werk je al in de garagesector en wil je doorgroeien naar een andere job? Of wil je je eerste stappen zetten in de snel evoluerende voertuigensector? Dat kan met een korte cursus of een uitgebreide opleiding die je volgt in combinatie met je huidige job, in je eigen tempo en aangepast aan je persoonlijke situatie.

We hebben opleidingstrajecten voorzien die leiden tot een diploma van graduaat of professionele bachelor of kortlopende opleidingen die zich toespitsen op een bepaalde specialiteit in de voertuigsector. Download de folder en ontdek je mogelijkheden. 

Meteen aan de slag?

Seppe heeft de stap al gezet, benieuwd waarom? Bekijk de video!
 

Interesse?

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek en dan stemmen we af wat het beste past bij jouw noden en die van je huidige werkplek.

Kennismakingsgesprek met VIVES

Kennismakingsgesprek met Thomas More

F.A.Q.

Wat is het doel van dit project?

Met dit project gaan we een proeftuin opzetten met de twee hogescholen die opleidingen in de automotive aanbieden. Het gaat zowel om de graduaatsopleiding Voertuigtechnieken als de professionele bachelor Autotechnologie.

We willen in dit project de drempels onderzoeken die werkenden nu weerhoudt om deel te nemen aan kwalificerende trajecten in het hoger onderwijs. Na een grootschalig onderzoek maken we de oefening om zoveel mogelijk struikelblokken op te ruimen in co-creatie tussen de hogescholen en de bedrijfswereld. We willen, enerzijds, inzetten op gerichte communicatie in en buiten de sector en, anderzijds, op een doelmatig vrijstellingenbeleid en flexibele curriculumorganisatie voor werkstudenten. Dankzij deze acties wensen we de in- en doorstroom te verhogen in een branche met een hoogtechnologisch toekomstprofiel.

Welke zijn de grote fases in het project?

We delen het project op in twee grote periodes. Het eerste academiejaar gaan we een uitgebreid contextonderzoek opzetten via de sociale media en in de bedrijven in onze sector. We bevragen volgende doelgroepen:

  • Werknemers in de bedrijven uit onze sector
  • Werknemers in andere sectoren met een technische interesse voor de autotechnologie
  • Oud-studenten van de hogescholen die de opleiding in de autosector vroegtijdig hebben afgebroken
  • Werkgevers en HR-verantwoordelijken van bedrijven in onze sector
  • Stakeholders in de hogescholen op vlak van de specifieke opleidingen en het beleid

In dit eerste jaar maken we parallel aan het onderzoek de oefening om de opleidingen an sich naast elkaar te leggen. De focus is hierbij een canvas na te streven over de twee hogescholen om het onderwijsaanbod transparant te maken naar de bedrijven en de potentiële proeftuinstudenten toe. Zeker op het vlak van adviezen, volumes van vrijstellingen en/of assessments.

Na het jaar voorbereiding gaan we in de hogescholen van start met werknemers en bedrijven. Tijdens de looptijd wordt uitgevoerd wat eerder is onderzocht en dit monitoren we op regelmatige basis. Tijdens de uitvoering wordt er een nieuwe bevraging uitgerold onder betrokkenen onder de noemer van ‘loopt het zoals het was uitgeschreven’ en ‘tegen welke drempels loop je nu toch aan’?

Bij de aanvang van het derde projectjaar willen we nagaan hoeveel (meer) werkstudenten instromen en hoe groot de uitval is van de eerste generatie in vergelijking met eerdere cijfers.

Welke resultaten mag je verwachten?

Het voornaamste resultaat is het onderzoeksrapport waaruit we volgende items distilleren:

  • Welke zijn de huidige drempels en randvoorwaarden?
  • Welke randvoorwaarden kunnen we als sector en hogescholen verhelpen
  • Welke beleidsaanbevelingen kunnen we naar de overheid sturen

Een tweede luik is een concreet actieplan met:

  • Een uniform canvas rond het valideren van werkervaring naar de opleiding toe
  • Een transparante communicatie naar de werknemers die zich willen bij- of herscholen naar de mogelijkheden van een individueel traject tussen werk en hogeschool.
Alle materiaal op één plek

In het eindrapport kan je meer lezen over de gezette stappen en tegelijkertijd de ervaringen van enkele deelnemers beleven.

Raadpleeg eindrapport & bijlagen

Wil je de details over het onderzoeksrapport vanuit de studiedienst van EDUCAM, kan je dat hier downloaden.

Raadpleeg onderzoeksrapport

Eindrapport: werkenden en kwalificerende trajecten

Raadpleeg eindrapport

 

Onze partners