Opleidingstraject voor werkenden

 

Werk jij momenteel in de garagesector of daarbuiten? Zijn voertuigen je passie en wil je verder doorgroeien in je huidige functie of wil je je heroriënteren naar de snel evoluerende voertuigensector? Onder het motto levenslang leren, bieden we een traject op maat aan om je bij te scholen via het hoger onderwijs en dat in combinatie met je huidige job.

Wil je jezelf specialiseren in een aantal thema’s en technieken? Dan kan je kiezen voor onze Micro Degrees. Dat zijn kortdurende opleidingstrajecten die focussen op een specifiek aspect. Je volgt de vakken in deze pakketten en behaalt voor deze vakken een getuigschrift. 

Wil je daarentegen het diploma behalen, dan kan je via een traject op maat de hele opleiding volgen. Op basis van je werkervaring en je zo eerder verworven competenties in de sector, kunnen we je via een EVC-procedure vrijstellen voor een aantal vakken, waardoor de belasting minder zwaar wordt en de duur van je opleiding verkort kan worden. 

Interesse?

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek en dan stemmen we af wat het beste past bij jouw noden en die van je huidige werkplek.

VIVES

Thomas More

Seppe heeft de stap al gezet, benieuwd waarom? Bekijk de video!

Stap 1: informeren

Het is belangrijk dat je als student goed geïnformeerd bent over de mogelijke opleidingsmogelijkheden zodat je een juiste keuze kan maken.

Via een infofiche krijg je een overzicht van de belangrijkste gegevens en de nodige links voor meer informatie.

Diplomatrajecten

 

Bachelor autotechnologie
 • Studiewijze: dagonderwijs
 • Doelstelling: voorbereiden op een job in de brede automotive sector (R&D, programmeren, technisch-administratief medewerker…) 
 • Duur in regulier systeem: 3 jaar
 • Stage of werkplekleren: 20 dagen stage herstellingswerkplaats, 30 dagen werkveld stage eventueel gecombineerd met bachelorproef
 • Kernwoorden: diepgaandere theoretische kennis, ook vakken zoals materialenleer, ontwerp…
Bachelor autotechnologie in afstandsonderwijs
 • Studiewijze: Afstandsonderwijs (theorie zelfstandig te verwerken met ondersteuning van de docenten en praktijk in praktijkdagen)
 • Doelstelling: voorbereiden op een job in de brede automotive sector (R&D, programmeren, technisch-administratief medewerker…) 
 • Duur in regulier systeem: 4 jaar
 • Stage of werkplekleren: 20 dagen stage herstellingswerkplaats, 30 dagen werkveld stage eventueel gecombineerd met bachelorproef
 • Kernwoorden: diepgaandere theoretische kennis, ook vakken zoals materialenleer, ontwerp…
Graduaat voertuigtechnieken
 • Studiewijze: dagonderwijs
 • Doelstelling: voorbereiden op een job als diagnosetechnieker.
 • Duur in regulier systeem: 2 jaar
 • Stage of werkplekleren: 100 dagen werkplekleren
 • Kernwoorden: praktijkgericht, vooral voertuig technische vakken
Vervolg bachelor autotechnologie na graduaat voertuigtechnieken
 • Studiewijze: dagonderwijs
 • Doelstelling: voorbereiden op een job in de brede automotive sector (R&D, programmeren, technisch-administratief medewerker…) 
 • Duur in regulier systeem: 2 jaar (90 SP)
 • Kernwoorden: diepgaandere theoretische kennis, ook vakken zoals materialenleer, ontwerp…

Micro Degrees

 

Specialist Voertuigelektriciteit en elektronica BASIS

Inhoud:

 • Schemalezen
 • Elektrische diagnoses leren stellen
 • Toepassen van digitale scoop

Doelpubliek:

 • Techniekers die zich momenteel niet wagen aan elektrische pannes of hier niet mee vertrouwd zijn.
Specialist Voertuigelektriciteit en elektronica EXPERT

Inhoud:

 • Voertuignetwerken en communicatiesystemen in het voertuig
 • Diagnoses op het CAN-netwerk en andere netwerk of bus-systemen
 • Assistentiesystemen en mobiele automatisering
 • Kallibratie van assistentiesystemen

Doelpubliek:

 • Techniekers die zich willen richten op meer complexe diagnoses waarin de samenhang van de deelsystemen een grotere rol speelt
 • Eigen maken van recentere technologieën 
Specialist Elektrische mobiliteit en hybride

Inhoud:

 • Kennis hybride en elektrische aandrijfconcepten
 • Diagnose op hybride en elektrische aandrijfsystemen
 • Energiedragers en batterijtechnologie

Doelpubliek:

 • Techniekers die zich willen specialiseren in hybride en elektrische voertuigen om hier ook basismetingen en diagnose op te stellen 
Specialist Heavy duty

Inhoud:

 • Kennis specifieke technieken, componenten en systemen bij vrachtwagens en zwaar vervoer
 • Opbouw en aanpassingen aan voertuigopbouw/aggregaten
 • Voertuighydraulica en pneumatische systemen
 • Dimensioneren en diagnosticeren van hydraulische en pneumatische systemen

Doelpubliek:

 • Techniekers die zich willen oriënteren richting de vrachtwagensector of zwaarder vervoer
 • Specifieke kennis om op dergelijke voertuigen herstellingen en diagnose werkzaamheden uit te voeren
Specialist Automotive diagnose

Inhoud:

 • Samenhang tussen de verschillende deelsystemen verder verdiepen
 • Motormanagement en aansturing aandrijflijn wordt verder verdiept
 • Diagnose op verschillende type sensoren

Doelpubliek:

 • Techniekers die zich willen specialiseren richting meervoudige fouten en complexere diagnoses waarin verschillende deelsystemen betrokken zijn

Stap 2: een traject op maat samenstellen

In een kennismakingsgesprek bespreken we wat de wensen en mogelijkheden zijn voor jou als de toekomstige student.

 • Luisteren wat de mogelijkheden en wensen zijn van de student.
 • Bekijken of er eventuele vrijstellingen mogelijk zijn gebaseerd op volgende zaken:
  • Voldoende relevante werkervaring?
  • Is de werkervaring gelinkt aan de sector van het diploma?
  • Reeds een diploma hoger onderwijs behaald?
  • Attesten van bijscholingen of specialisaties?

Gebaseerd op deze gegevens kan er advies gegeven worden en kan er een voorstel van een mogelijk traject gemaakt worden.

Stap 3: inschatten van de haalbaarheid

Je gaat als student met het voorstel aan de slag om de haalbaarheid in te schatten.

 • Inhoud van de vakken kan via de ECTS-fiches op de websites bekeken worden. Meer info zie: 
 • Mogelijkheden om stage of werkplekleren bij de bestaande werkgever te doen: moet door de student besproken worden met zijn werkgever
 • Mogelijkheid om de kostprijs van de opleiding te delen met zijn werkgever: moet door de student besproken worden met zijn werkgever
 • Mogelijke tijdsbesteding voor het volgen van de opleiding: moet door de student in kaart gebracht worden. (Vlaams opleidingsverlof mogelijk)

Stap 4: inschrijven voor opleiding

Als student beslis je om je in te schrijven voor een traject.

De student verzamelt de bewijsstukken om een vrijstellingsportfolio op te maken en kiest voor welke vakken hij een EVC vrijstelling wil aanvragen gebaseerd op het advies van de trajectbegeleider en opleidingshoofd. 

Stap 5: bekomen van de vrijstellingen

Als student krijg je eventueel EVK-vrijstellingen voor vakinhouden die je in een andere opleiding hebt gekregen.

Als student krijg je EVC vrijstellingen voor de competenties die je kan bewijzen uit je vrijstellingsportfolio.

Als student neem je deel aan de EVC testen waarvan jij denkt hiervoor te kunnen slagen. Hierdoor krijg je de vrijstellingen bij een positieve test.
 

Stap 6: start van de studies

De student volgt de nog resterende vakken en kan deze opnemen afgestemd op zijn situatie en wensen.
 

Verduidelijking mogelijkheden voor werkstudenten

 

Mogelijke vrijstellingen
 • Vrijstellingen gebaseerd op vakken waar je reeds voor geslaagd was. Dit gaat over eerder verworven kwalificaties (EVK).
 • Vrijstellingen gebaseerd op werkervaring. Dit gaat over eerder verworven competenties (EVC).
Mogelijkheden bij stage/werkplekleren

Stage of werkplekleren kan onder bepaalde voorwaarden bij de eigen werkgever doorgaan. 

Duurtijd van de opleiding

De student kiest hoeveel studiepunten hij wil opnemen per jaar en kan daardoor zijn opleidingstraject afstemmen op zijn/haar situatie.

Kostprijs
 • Vaste inschrijvingskost: 247,90 euro + 11,90 euro per studiepunt.
  Bijvoorbeeld: opleiding van 60 studiepunten per jaar = 961,90 euro (niet-beurstarief)
 • In samenspraak met de werkgever kan de opleiding of een deel van de opleiding betaald worden door de werkgever. 
Tijdsbesteding

Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van het Vlaams opleidingsverlof. Meer info zie: www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof