Initiatie MAG-Lassen

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

 • Kennismaking met de belangrijke basisprincipes.
 • Proplassen.
 • Toepassing van de belangrijkste technieken in de praktijkles.
 • Kennismaking met de verschillende types lasnaden.
 • Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen bij het lassen.
 • Analyse van lasfouten en controlemethode van de laskwaliteit.
 • Praktijkoefeningen om de basis van het MAG-lassen te begrijpen.
 • Veiligheid en milieu: specifieke veiligheids- en hygiënemaatregelen bij het lassen.

Doelstellingen

Deze opleiding streeft volgende leerdoelen na:

 • De nodige basisprincipes leren kennen, met als doel lasfouten te herkennen en te voorkomen.
 • Dit om door middel van zelfcontrole de kwaliteit van het geleverde laswerk te verhogen.
 • Kennen van de voor- en nadelen van de basis MAG-lastechniek.
 • De voorbereiding van de te lassen onderdelen.
 • Kennen en correct kunnen uitvoeren van de lasverbindingen die nodig zijn bij het koetswerkherstel.
 • Door een betere kennis, efficiënter kunnen uitvoeren van de verschillende types lasverbindingen.
 • Het visueel en destructief leren controleren van lasverbindingen.
 • Het leren aanpassen van de lasparameters, volgens noodzaak.
 • De aandacht vestigen op de te nemen veiligheidsmaatregelen.
 • De nodige voorzorgsmaatregelen leren nemen om schade door laswerkzaamheden te vermijden.
 • De aandacht vestigen op de juiste nabewerkingen van de las.

Doelgroep & voorkennis

Instroomdeelnemers die uit een andere sector komen of schoolverlaters die voor het eerst aan de slag gaan in de sector.

Voorkennis is niet nodig.

Opleidingsduur

Eén dag. (8 uur)

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat.

  Duur
  Standaardtarief
  € 340.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 295.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  216511

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Prijs
  0.00 €
  Code:
  216511