Veilig werken aan HEV - ED2 - Carrosserie (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Sectoraal certificaat HEV - Vakbekwaam medewerker - Niveau 2

De opleiding behandelt de werking en de opbouw van de elektrische aandrijving. De potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures bij interventies komen uitgebreid aan bod. Het accent ligt op wat je wel en niet mag doen aan deze voertuigen, maar ook hoe je om moet gaan met gevaarlijke situaties. Het gebruik en de controle van veiligheidsuitrusting en speciaal gereedschap komt uitgebreid aan bod in de praktijk. Het in veiligheid stellen van een elektrisch of hybride voertuig vormt een belangrijke competentie die de opleiding nastreeft.

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

 •     kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybride voertuig;
 •     kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen;
 •     kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden;
 •     persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden.

Doelstellingen

Wanneer de deelnemer de opleiding heeft gevolgd en geslaagd is voor de proeven, mag hij de taken opnemen van een vakbekwaam medewerker carrosserie zoals beschreven in de sectorale norm.

 •     Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 •     Kennen van het werkdomein van de verschillende gecertificeerde personen.
 •     Kunnen identificeren van elektrische en hybride elektrische voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
 •     Kunnen omgaan met elektrische en hybride elektrische voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
 •     Correct kunnen inschatten van de risico's en kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 •     Veilig spanningsvrij kunnen maken van elektrische en hybridevoertuigen.
 •     Kunnen inschatten van de risico's van de uit te voeren carrosseriewerkzaamheden aan beschadigde voertuigen.

Doelgroep & voorkennis

 •   Koetswerkherstellers die voor hun werkzaamheden een HEV moeten kunnen spanningsvrij maken.
 •     Jongeren in het laatste jaar van de opleiding carrosserie.
 •     Geen voorkennis vereist.

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproeven slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat HEV-Vakbekwaam medewerker niveau 2.

  Type
  Certificering
  Sectoraal certificaat HEV - Vakbekwaam medewerker - Niveau 2
  Duur
  Standaardtarief
  € 485.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 485.00 Excl. BTW
  Enkel bovenstaande prijs komt in aanmerking voor subsidies.
  Certificeringsprijs
  € 50.00 Excl. BTW
  Code:
  215408-Van Mossel

  Deze opleiding is voorbehouden voor werknemers van Van Mossel.

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.