Opleidingskrediet

De CAO's van de Garagebedrijven, het Koetswerk en de Metaalhandel schrijven opleidingsdoelstellingen voor met betrekking tot de permanente vorming van arbeiders in elke onderneming. Dit heet het vormingskrediet en wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in dienst in het bedrijf. Als alle voorwaarden vervuld zijn, geeft elke opleidingsdag recht op een premie.

Vormingskrediet

Wat is het opleidingskrediet?

Het is de doelstelling die je bedrijf moet behalen in termen van opleidingsuren voor zijn arbeiders. De opleidingen die in aanmerking komen voor het behalen van je doelstellingen zijn de volgende:

- formele opleidingen: deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie en zijn ontwikkeld door een lesgever. Ze kunnen in de onderneming plaatsvinden maar in een ruimte die van de werkplek afgescheiden is. Ze kunnen ontwikkeld en beheerd worden door het bedrijf zelf of door een externe organisatie aan het bedrijf, zoals EDUCAM.

- informele opleidingen: niet-formele opleidingsactiviteiten die rechtstreeks verbonden zijn met het werk en duidelijke leerdoelen hebben, bv. seminaries, deelname aan beurzen, enz.

- online opleidingen die EDUCAM of een andere operator aanbiedt, met een minimumduur van 2 uur

Berekening van de opleidingsdoelstellingen van je bedrijf

De berekeningsbasis van de opleidingsdoelstellingen is het aantal arbeiders (voltijdsequivalent of FTE) in je bedrijf (RSZ-gegevens van het jaar -1) én het sectoraal afgesproken recht op opleiding.

Voor bedrijven van 1 tot en met 9 werknemers (FTE)
  • 2 individuele opleidingsdagen over een periode van twee jaar​.
  • 5 collectieve opleidingsdagen per arbeider over een periode van twee jaar vanaf 1 januari 2024.​

Het saldo van ongebruikte individuele en collectieve opleidingsdagen kan niet worden overgedragen na de periode van twee jaar.  Op het einde van de periode van twee jaar wordt het saldo op nul gezet.

Voor bedrijven van 10 tot en met 19 werknemers (FTE)
  • 2 individuele opleidingsdagen binnen een periode van twee jaar.

Dagen die niet binnen 2 jaar worden gebruikt, kunnen worden overgedragen op voorwaarde dat ze binnen 6 jaar worden gebruikt, in dit geval dus tussen 1 januari 2024 en 31 december 2029.

Het doel is dat de voltijdse werknemer aan het einde van elke periode van zes jaar, die niet eerder dan 1 januari 2024 kan beginnen, of aan het einde van de arbeidsovereenkomst als die vóór het einde van de bovengenoemde periode van zes jaar optreedt, alle opleidingsdagen heeft genoten waarop hij volgens de CAO recht had.

Aan het einde van de genoemde periode van zes jaar wordt het saldo van het beschikbare vormingskrediet weer op nul gesteld.

  • 5 collectieve opleidingsdagen per arbeider binnen een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2024.

Het resterende saldo van ongebruikte collectieve opleidingsdagen kan niet worden overgedragen na de periode van twee jaar en wordt aan het einde van deze periode teruggezet naar nul.

Voor bedrijven van 20 en meer werknemers (FTE)

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke arbeider recht op 7 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.

Dagen die niet binnen 2 jaar worden gebruikt, kunnen worden overgedragen op voorwaarde dat ze binnen 5 jaar worden gebruikt, in dit geval dus tussen 1 januari 2024 en 31 december 2028.

Het doel is dat de voltijdse werknemer aan het einde van elke periode van vijf jaar, die niet eerder dan 1 januari 2024 kan beginnen, of aan het einde van de arbeidsovereenkomst als die vóór het einde van de bovengenoemde periode van vijf jaar optreedt, alle opleidingsdagen heeft genoten waarop hij volgens de CAO recht had.

Dit recht op opleiding kan worden uitgeoefend via het volgen van formele  of informele opleiding. Werknemers kunnen ook e-learningcursussen volgen.

Aan het einde van de genoemde periode van vijf jaar wordt het saldo van het beschikbare vormingskrediet weer op nul gesteld.

Voor de volledigheid moet hierbij vermeld worden dat de CAO een groeipad voorziet:

  • 2025-2026: +1 dag individueel recht over twee jaar, waardoor het totaal op 8 dagen komt.
  • 2027-2028: +1 dag individueel recht over twee jaar, waardoor het totaal op 9 dagen komt.

Opleidingspremies

Om  je te helpen bij je opleidingsinspanningen, geven je doelstellingen recht op opleidingspremies van 45 euro per opleidingsdag gevolgd door je arbeiders, als alle voorwaarden vervuld zijn. Alleen formele opleidingen en bepaalde soorten e-learning geven recht op premies.

Net zoals het opleidingskrediet wordt het totaalbedrag van je premies berekend voor een referentieperiode van twee jaar en vermindert het naarmate je arbeiders een opleiding volgen. Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun opleidingskrediet en de evolutie van hun saldo in de loop van het jaar.

Meer weten over de berekening van de premies voor jouw sector ? Klik hier.