Vorm uw ideale werknemer!

Er bestaan verschillende interessante formules om iemand op te leiden op de werkvloer:

 • Individuele BeroepsOpleiding (IBO)
  • Via een IBO leidt u met de hulp van de VDAB een werkzoekende op in uw bedrijf. Daarna werft u hem aan.
  • Leidt u een anderstalige werknemer met een migratieachtergrond op? Dan krijgen uw werknemers gratis Nederlands op de werkvloer. Meer info over IBO voor anderstaligen.
    
 • Opleidingsstage
  Een werkzoekende die een opleiding volgt bij de VDAB, loopt gratis stage bij u.
   
 • Instapstage
  Een laaggeschoolde jongere doet een stage bij u tegen voordelige voorwaarden.
   
 • BIO
  U biedt een kandidaat een betaalde stage aan in uw bedrijf via een beroepsinlevingsovereenkomst.