Opleidingsplan voor de Metaalhandel

Uw opleidingsplan in de praktijk

De voorwaarden om uw opleidingsplan in te dienen verschillen naargelang het aantal werknemers in uw onderneming.

Telt uw bedrijf 15 of meer werknemers (arbeiders en bedienden samen)?

Dan moet uw opleidingsplan bij EDUCAM toekomen tegen uiterlijk 15 februari 2023. Daarna kunt u van uw opleidingspremies genieten.

BELANGRIJK : voor bedrijven met 20 of meer werknemers voorziet de nieuwe wet met naam "Arbeidsdeal" extra maatregelen! Deze bedrijven zullen hun paritair goedgekeurd opleidingsplan aan EDUCAM moeten bezorgen tegen uiterlijk 15 februari 2023 en het ook moeten toezenden aan een ambtenaar die zal worden aangewezen in een Koninklijk Uitvoeringsbesluit dat nog niet is gepubliceerd.

Telt uw bedrijf minder dan 15 werknemers (arbeiders en bedienden samen)?

Dan is een opleidingsplan niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.

De CAO voor de Metaalhandel voorziet naast het collectief recht op opleiding en een individueel recht op opleiding waarbij elke arbeider verplicht minstens 2 dagen opleiding moet volgen over een periode van 2 jaar (2022-2023). Opleidingen die in het kader van dit indvidueel recht vallen moeten als dusdanig in het plan worden opgenomen.

Voor uw comfort zijn de nodige velden hiervoor al op het model van het opleidingsplan voorzien. Meer weten over het individuele recht op opleiding.

Welk opleidingsplan?

Behoort uw bedrijf tot een netwerk of een groep?

Dan wordt uw opleidingsplan misschien centraal beheerd. Als dat zo is, hoeft u niets te doen. Informeer u bij uw netwerk-/groepsverantwoordelijke!

Hebt u een eigen model voor het opleidingsplan?

Prima. Bezorg het ons met de handtekening van de werkgever en van de werknemersvertegenwoordiging.

Hebt u nog geen model?

Geen probleem: ontdek een model voor uw sector en extra info om het in te vullen op www.educam.be.

Wanneer en naar wie moet u het sturen?

Uw volledig ingevuld en ondertekend plan stuurt u terug naar EDUCAM, J. Bordetlaan 164 – 1140 BRUSSEL of naar info@educam.be. Uw plan moet bij ons toekomen tegen uiterlijk 15 februari 2023.

BELANGRIJK : voor bedrijven met 20 of meer werknemers voorziet de nieuwe wet met naam "Arbeidsdeal" extra maatregelen! Deze bedrijven zullen hun paritair goedgekeurd opleidingsplan aan EDUCAM moeten bezorgen tegen uiterlijk 15 februari 2023 en het ook moeten toezenden aan een ambtenaar die zal worden aangewezen in een Koninklijk Uitvoeringsbesluit dat nog niet is gepubliceerd.