Opleidingsplan voor Garagebedrijven

Uw opleidingsplan in de praktijk

De voorwaarden om uw opleidingsplan in te dienen verschillen naargelang het aantal werknemers (arbeiders en bedienden samen) berekend in voltijdse equivalenten in uw onderneming.

Telt uw bedrijf 15 of meer werknemers (FTE)?

Dan moet uw opleidingsplan bij EDUCAM toekomen tegen uiterlijk 15 februari van het betrokken jaar. Daarna kunt u van uw opleidingspremies genieten.

EDUCAM heeft als taak om uw plan door te sturen naar de ambtenaar die door de Koning is aangesteld. Op deze manier voldoet uw bedrijf aan zijn wettelijke verplichting in het kader van de "Arbeidsdeal".

Telt uw bedrijf minder dan 15 werknemers (FTE)?

Dan is een opleidingsplan niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.

De CAO voor de Garagebedrijven voorziet naast het collectief recht op opleiding, een individueel recht op opleiding. Opleidingen die in het kader van dit indvidueel recht vallen moeten als dusdanig in het plan worden opgenomen.

Voor uw comfort zijn de nodige velden hiervoor al op het model van het opleidingsplan voorzien. Meer weten over het individuele recht op opleiding.

Welk opleidingsplan?

Behoort uw bedrijf tot een netwerk of een groep?

Dan wordt uw opleidingsplan misschien centraal beheerd. Als dat zo is, hoeft u niets te doen. Informeer u bij uw netwerk-/groepsverantwoordelijke!

Hebt u een eigen model voor het opleidingsplan?

Prima. Bezorg het ons met de handtekening van de werkgever en van de werknemersvertegenwoordiging.

Hebt u nog geen model?

Geen probleem: ontdek een model voor uw sector en extra info om het in te vullen op www.educam.be.

Wanneer en naar wie moet u het sturen?

Uw volledig ingevuld en ondertekend plan stuurt u terug naar EDUCAM, J. Bordetlaan 164 – 1140 BRUSSEL of naar info@educam.be. Uw plan moet bij ons toekomen tegen uiterlijk 15 februari van het betrokken jaar.

EDUCAM heeft als taak om uw plan door te sturen naar de ambtenaar die door de Koning is aangesteld. Op deze manier voldoet uw bedrijf aan zijn wettelijke verplichting in het kader van de "Arbeidsdeal".

Bezorg het ons met de handtekening van de werkgever en van de werknemersvertegenwoordiging.