Wat is de doelstelling van het project?

Het project wil scholen en ondernemingen ondersteunen in de inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. Door de betrokkenen te faciliteren willen we tegelijk een toename realiseren van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt binnen onze sectoren (+5%), en een toename van het aantal leerlingen binnen deze duale opleidingen (+10%).

Wat is de aanpak?

 

Het project is opgedeeld in 2 grote delen:

2. Inhoudelijke werkgroepen 

Binnen de inhoudelijke werkgroepen gaan we aan de slag met de scholen die duale trajecten carrosserie (geprogrammeerd) hebben om hen te helpen deze opleidingen aantrekkelijker en performanter te maken. We wensen ondersteunend materiaal te ontwikkelen voor de opvolging en evaluatie van het traject. Indien er binnen het project tijd rest, gaan we aansluitend aan de slag met een duale opleiding uit de automechanica. 

Breder maatschappelijk kader

Naast deze twee operationele delen richten we een klankbordgroep op bestaande uit leden uit een brede kring van organisaties en ondernemingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt en specifiek het duaal leren. De klankbordgroep zal de werkzaamheden en producten van dit project in een breder perspectief plaatsen en terugkoppelen naar de achterban. Volgende organisaties hebben reeds toegezegd: team toezicht Syntra Vlaanderen, onderwijsinspectie, onderwijsoverheid, ACV-metaal, POV, GO!, KOV, VDAB.

Brochure

Duamotiv brochure 2021

Deze brochure is bedoeld om de eerste stap naar een onderneming te zetten (vanuit de school/centrum of vanuit Educam). Alle informatie rond duaal leren en de OAO wordt er op een overzichtelijke manier besproken. Deze brochure zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn.

Download de brochure

Projectfiches voor de opleidingen koetswerk duaal en spuiter carrosserie duaal

Hier vind je de bundel met de projectfiches voor de standaardtrajecten koetswerk duaal en spuiter carrosserie duaal.

De bundel omvat een zeventigtal projecten of oefeningen die binnen de genoemde carrosserieopleidingen kunnen uitgevoerd worden om te helpen de competenties in de standaardtrajecten te behalen. We hebben de vorm en de inhoud losgekoppeld van de reële context aangezien die in elke school en elk leerbedrijf anders is. De focus ligt op vaardigheden, kennis en aandachtspunten.

Deze bundel is het resultaat van het overleg en het werk van de vakleraars, trajectbegeleiders en technisch adviseurs van de vermelde scholen, in samenwerking met EDUCAM. We hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn. Mochten er fouten in geslopen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Duamotiv Projectfiches voor duale opleiding: Koetswerk duaal & spuiter carrosserie duaal

Download

Starterskit duaal leren voor leerling & onderneming

Starterskit duaal leren voor leerling

Starterskit_leerling

Deze starterskit is bedoeld om mee te geven aan de leerling die via een OAO een leertraject volgt in een onderneming. Alle relevante informatie rond duaal leren, de OAO en de bijhorende afspraken wordt er vanuit het perspectief van de leerling op een laagdrempelige manier besproken. Deze starterskit zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn. De starterskit mag naar believen worden aangepast (logo school, lay-out, contactgegevens, extra inhoud...). Enige vereiste is dat de laatste bladzijde met de logo’s van de projectpartners behouden blijft, aangezien dit een verplichting is vanuit het ESF-project.

Download starterskit leerling

 
Starterskit duaal leren voor onderneming
Starterskit_onderneming

Deze starterskit is bedoeld om af te geven aan de onderneming die een leerling zal opleiden via een OAO. Alle relevante informatie rond duaal leren, de OAO, de bijhorende afspraken en de mogelijke tegemoetkomingen wordt er vanuit het perspectief van de onderneming besproken. Deze starterskit zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn. De starterskit mag naar believen worden aangepast (logo school, lay-out, contactgegevens, extra inhoud...). Enige vereiste is dat de laatste bladzijde met de logo’s van de projectpartners behouden blijft, aangezien dit een verplichting is vanuit het ESF-project.

Download starterskit onderneming

Concordantie standaardtrajecten carrosserie

De concordantie van het standaardtraject is een ‘hertaling’ van de competenties in eenvoudig Nederlands. Hiervoor heeft Educam beroep gedaan op de expertise van het Centrum voor duidelijke taal te Mechelen, in samenwerking met de betrokken leraars en mentoren. We hebben de verstaanbaarheid voor de gebruiker verbeterd, zonder dat er afbreuk werd gedaan aan de inhoud en de context van de originele competenties. Deze concordantie wil een aanvulling zijn op het officiële overheidsdocument dat nog steeds alle juridische last draagt.

Volgende standaardtrajecten zijn reeds vertaald: ‘koetswerk duaal’ en ‘spuiter carrosserie duaal’. Je vindt ze hieronder terug als Pdf-bestand.

Meer informatie? 

Luc Vandenhoeck: lvandenhoeck@educam.be

Ruben Janssens: rjanssens@educam.be

Archief bijeenkomsten

Ontdek de aftermovie van de events t.e.m. oktober 2020!