De automobielonderneming in cijfers

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komt het volgende aan bod:

DAG 1 - De basis van de balans

 1. De jaarrekening als basisinstrument voor de analyse en het financieel beleid
  • De balans: fundamentele betekenis van de balans, analyse van de rubrieken van de actiefzijde, analyse van de rubrieken van de passiefzijde
  • De resultatenrekening: analyse van kosten en opbrengsten, resultaatverwerking
  • De toelichting - sociale balans
    
 2. Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening
  • De horizontale analyse identificeert het verloop van de kosten, de opbrengsten en de financiering.
  • De verticale analyse (of structuuranalyse) biedt inzicht in de structuur van de activa en de wijze waarop de onderneming gefinancierd is. Deze analyse biedt ook inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf. 

 

DAG 2 - De financiële analyse

 1. Ratioanalyse
  Bespreking van de praktische betekenis van de belangrijkste ratio's, zoals:
  • Liquiditeitsratio's: algemene liquiditeitsratio's, bedrijfskapitaal, behoefte aan bedrijfskapitaal, voorraadrotatie, klanten- en leverancierskrediet
  • Solvabiliteitsratio's: schuldgraad, intrestdekking, dekking vreemd vermogen door cash-flow
  • Rentabiliteitsratio's: bruto- en nettoverkoopmarge, rentabiliteit van activa, EBIT en EBITDA, break-evenanalyse, rentabiliteit van eigen vermogen, financiële hefboom
  • Toegevoegde waarde
    
 2. Kasstroomanalyse
  De kasstroomanalyse geeft een antwoord op de vraag waar de onderneming kasmiddelen vrijmaakt en waar kasmiddelen opgeslorpt worden.
  • Cashflow
  • Bronnen- en aanwendingentabel
  • Vermogensstromen
    
 3. Toepassingen en oefeningen uit de automotive praktijk
  De verschillende analysemethoden past u toe op praktijkvoorbeelden.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • de financiële situatie van zijn bedrijf systematisch te analyseren en af te leiden uit de jaarrekening;
 • de jaarrekening van concurrenten te analyseren om er onschatbare informatie uit te halen;
 • de (financiële) betrouwbaarheid van een leverancier te analyseren.

Doelgroep & voorkennis

De opleiding is bedoeld voor bedrijfsleiders, siteverantwoordelijken, afdelingshoofden en stafmedewerkers. Specifieke voorkennis is echter niet vereist.

Leermiddelen

Werkboek en PPT

  Sector
  Type
  Duur
  Standaardtarief
  € 590.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 590.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  210038

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.