Gespecialiseerd medewerker HEV - Niveau 3 (Van Mossel)

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende thema's aan bod:

 • Opbouw van de sectorale certificering, regelgeving en normen met betrekking tot werkzaamheden onder spanning aan voertuigen
 • Herhaling van de gevaren en risico's eigen aan elektrische voertuigen
 • Risicoanalyse & het LMRA-principe
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Gereedschap en meettoestellen
 • Werkzaamheden en elektrische metingen aan HV-componenten
 • Verpakking en transport van batterijen

Doelstellingen

Na deze opleiding kan de deelnemer de geleerde werkmethode toepassen om op een veilige en verantwoorde manier:

 • aan (of in de directe omgeving van) naakte HV-geleiders/componenten onder spanning werkzaamheden uit te voeren; 
 • batterijpakketten, beschadigd of niet, uit te bouwen, te herstellen en te verpakken voor zover er uitgeschreven procedures van de constructeur of door de werkgever goedgekeurde procedures beschikbaar zijn.

Hiervoor zal de deelnemer:

 • de gevaren van de werkopdracht inschatten met oog voor de risico's van de handelingen, de staat van het voertuig, de omgevingstoestand en de HV-systeemopbouw;
 • het LMRA-principe (Last-Minute-Risk-Assessment) toepassen bij het naleven van de beschikbare instructies terwijl hij getuigt van een veiligheidshouding;
 • de omgeving en zichzelf maximaal beschermen met PBM's/CBM's en het correct gebruik van specifieke gereedschappen en meetinstrumenten.

Doelgroep & voorkennis

Diagnosetechnici die moeten werken aan een onder spanning staande HV-kring of onder spanning staande delen hiervan, zoals het binnenwerk van een HV-batterijpakket.

Om tot de opleiding te worden toegelaten moet men in het bezit zijn van:

De opleiding en de aansluitende sectorale proef nemen in totaal 3 dagen in beslag.
Er worden maximum 6 personen per sessie toegelaten.

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificerende proeven slaagt, krijgt een sectoraal certificaat "Gespecialiseerd medewerker HEV  – Niveau 3".

De certificerende proeven vinden plaats op de laatste halve dag van de opleiding. De proeven worden beurtelings individueel afgenomen.

  Sector
  Certificering
  Gespecialiseerd medewerker HEV - Niveau 3
  Duur
  Code:
  218556-Van Mossel

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.