Hydrogen – Gesensibiliseerd medewerker ED1

Opleidingsinhoud

Sectoraal certificaat "Hydrogen – Gesensibiliseerd medewerker – niveau 1"

De autosector wordt gekenmerkt door veel en snelle technologische evoluties. De omschakeling naar propere mobiliteit leidt tot nieuwe aandrijflijnen. Het aantal beschikbare modellen in hybride of batterij-elektrische uitvoering neemt toe. Maar ook andere aandrijfsystemen op basis van waterstof krijgen meer en meer een plaats in ons streven naar een duurzame mobiliteit en zero emissies. Hoewel deze omschakeling veel verder gaat dan het voertuig en de aandrijving alleen, vergt het werken aan dergelijke voertuigen opgeleid en gecertificeerd personeel, mede aangezien de aanwezigheid van waterstof nieuwe risico’s meebrengt.

De collectieve arbeidsovereenkomsten voor de sector duiden daarenboven op de verplichting te beschikken over een geldig sectoraal certificaat "Veiligheid" H2 in lijn met de uit te voeren werkzaamheden. De certificeringsstructuur bestaat uit drie niveaus, waarbij deze fiche de opleiding voor het niveau Hydrogen 1 inclusief de sectorale proef beschrijft die toelaat om, bij slagen, het verplichte sectorale certificaat Hydrogen 1 Gesensibiliseerd medewerker te verkrijgen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competentieniveaus
 • Sectorale opleidings- en certificeringsstructuur
 • Wat is waterstof?
 • Opbouw van waterstofvoertuigen (FCEV, HICEV, Bi-Fuel en Dual-Fuel HICEV en Hybride HICEV)
 • Componenten
 • Tankprocedure
 • Risico's en gevaren
 • Veilig omgaan met H2-voertuigen
 • Werkprocedures

In deze klassikale opleiding maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals interactieve vraagmomenten, simulaties, demonstraties en oefeningen met een klassikale nabespreking.

Het maximale aantal deelnemers is beperkt tot 12.

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • waterstofvoertuigen en de waterstofcomponenten te herkennen;
 • waterstof en de eigenschappen ervan toe te lichten;
 • het algemene werkingsprincipe van waterstofvoertuigen te begrijpen, waardoor hij de aanwezige gevaren kan inschatten;
 • de risico's en gevaren van waterstofgas als brandstof toe te lichten;
 • waterstofvoertuigen veilig te benaderen om werkzaamheden uit te voeren aan de niet-waterstofhoudende componenten van deze voertuigen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot personeel van onderhouds- en herstelwerkplaatsen die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden in aanraking komen met waterstofvoertuigen.
Het betreft werkzaamheden uitgevoerd aan waterstofvoertuigen, maar nooit aan het waterstofsysteem zelf.
Deze opleiding staat ook open voor laatstejaarsstudenten uit de richting autotechnologie van het technisch middelbaar onderwijs en hun leerkrachten evenals voor leerlingen uit zevende specialisatiejaren en voor werkzoekenden in opleiding naar een technisch beroep in de autosector (auto- en bedrijfsvoertuigen + koetswerkherstellers).
Om deze opleiding aan te vatten moet je kennis hebben van de basisopbouw van voertuigen en de hierin aanwezige technologie.

Certificering

Aan het einde van de opleiding worden de verworven competenties door middel van een theoretische meerkeuzevragenlijst geëvalueerd. Het sectoraal certificaat "Hydrogen – Gesensibiliseerd medewerker – niveau 1" behaal je na het scoren van minimaal 60% op de proef.

  Certificering
  Certificat sectoriel hydrogène - Collaborateur sensibilisé - niveau 1
  Duur
  Standaardtarief
  € 285.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 285.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  218881

  Wilt u deze opleiding alleen voor een groep werknemers in uw bedrijf organiseren?
  Vraag uw InCompany opleiding aan


  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.