Veiligheid en milieu (metaal)

Opleidingsinhoud

De opleiding behandelt veiligheid en milieu op basis van foto's van concrete situaties die kenmerkend zijn voor de ondernemingen in de metaalhandelsector. Elk van beide thema's wordt vanuit zeven invalshoeken uitgewerkt:

 • milieu: energie, geluid, lucht, water, bodem, verpakkingen en afval
 • veiligheid: brand, gevaarlijke producten, gezondheid en hygiëne, rug, bescherming, werkplaats en gevaarsignalen

Al deze punten worden in de loop van de dag behandeld.

Om de boodschap over te brengen beschikt de lesgever over een speciaal daarvoor ontwikkelde cd-rom en een uitgebreid gamma demonstratiemateriaal.

Doelstelling

 • Sensibiliseren rond alle veiligheids- en milieuaspecten in de sector.
 • Aanleren van het correcte gebruik van preventie- en beschermingsmiddelen.
 • Motiveren voor het toepassen van milieubeschermende en reddende handelingen.

Doelgroep

Servicetechnici en werknemers in de metaalhandelssector.

Leermiddelen

 • De cursist ontvangt een handboek.
 • Een interactieve cd-rom en demonstratiemateriaal.

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.