Duaal leren

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer. Zo’n alternerende opleiding heeft enkel voordelen. Zowel voor de jongere zelf als voor de onderneming en de hele sector. 
Meer info

Duaal leren

Hoe werkt het?

Wil je als vakexpert je passie, kennis en vaardigheden graag overdragen aan volgende generaties? Dan kan je er als werkgever voor kiezen om te werken met een jongere die deeltijds naar school gaat en deeltijds werkt in je bedrijf.

Je werft de jongere dan aan met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en leert hem/haar een beroep aan op de werkvloer. Voor het geleverde werk ontvangt de jongere een leervergoeding waarop je minimale sociale bijdragen betaalt.

 
Ontdek alle kenmerken van de OAO

Een win-winsituatie voor iedereen 

Voordelen voor de jongere:

 • Voeling krijgen met het bedrijfsleven
 • Praktijkervaring opdoen in een werkomgeving 
 • Leren werken met de meest geavanceerde technologieën
 • Meer zelfvertrouwen creëren dankzij dit stimulerende leerproces
   

Voordelen voor jou als bedrijfsleider/werkgever:

 • Aan de slag gaan met jongeren die écht gemotiveerd zijn
 • De werknemers van de toekomst opleiden en arbeidsmarktgerichte competenties aanleren
 • Zelf up-to-date blijven door in te spelen op veranderende noden
 • Betere instroom bekomen van gekwalificeerde medewerkers
 • De leercultuur in je eigen organisatie versterken (bv. door eigen medewerkers in te schakelen als mentoren)
   

Werkplekleren in de autosector: lopende projecten 

EDUCAM versterkt de troeven van duaal leren met concrete projecten. Die kunnen rekenen op de financiële steun van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds, de autosector en aanverwante sectoren.

Sinds schooljaar 2020-2021 loopt het project DUAMOTIV. Het project wil scholen en ondernemingen ondersteunen in de inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. Door de betrokkenen te faciliteren willen we tegelijk een toename realiseren van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt binnen onze sectoren en een toename van het aantal leerlingen binnen deze duale opleidingen.

Alle info vind je terug op de projectwebsite: DUAMOTIV

Binnen het project ontwikkelden we projectfiches voor al onze duale opleidingen. Deze kan je snel hier terugvinden: projectfiches

 

Interesse in duaal leren als werkgever? Zo werkt het!