Kerncijfers: sleutel tot slimmer rendabel werken

De dalende marges in de sector? Eerder dan het een reëel probleem te noemen, kan men het beter als een obligaat aandachtspunt noemen. Het is een gegeven dat steeds centraler in de bedrijfsvoering is komen te staan. Want door kennis te nemen van diverse operationele indicatoren krijg je een beeld van de productiviteit van een werkplaats en kan waar nodig bijgestuurd worden. Een EDUCAM-opleiding richt zich specifiek op dit aandachtspunt.

Het SIGMA-ledenbestand kent een vrij heterogene samenstelling. “We bestrijken een brede waaier”, legt Joëlle Germain, Algemeen Secretaris van de organisatie, uit. “Dit gaat van de eenmanszaak, iemand die verschillende landen afreist maar het operationele overlaat aan zijn Europese hoofdzetel en dealernetwerk tot Benelux-filialen van internationale industriële groepen. De meerderheid van onze leden zijn echter dynamische KMO's. Om het overzichtelijk te houden opereren we in vier secties: burgerlijke bouw, goederenbehandeling, generatoren en sinds begin dit jaar is er ook een segment betonkistbedrijven. Wanneer we een blik werpen op de producten, begrijp je snel waarom een zekere onderverdeling noodzakelijk is: bouwmachines, kranen, brekers, zeven, betonpompen, industriële batterijen en banden, lifttrucks, generatoren, ondersteuningsmateriaal, tot en met accessoires voor deze machines en zelfs banken en robots.”

Positieve conjunctuur

“In tegenstelling tot vele sectoren mogen we niet klagen”, vervolgt Joëlle Germain wanneer we haar vragen naar de balans van het bewogen jaar waarop we terugblikken. “In de lente hielden we allemaal ons hart vast, maar daarna zijn de activiteiten hervat. Een aantal zeer grote overheidsprojecten werd bevestigd. De Oosterweelverbinding bijvoorbeeld die, gezien de omvang, talrijke bedrijven, groot en klein, werkzekerheid biedt voor enkele jaren. 2020 staat voor een globale daling, maar al bij al zeer beperkt.”

Structureel gevaar

Maar naast dit conjuncturele gegeven is er een structurele moeilijkheid die niet uit het oog mag verloren worden, meent Dag Moors, Director Sales & Marketing bij EDUCAM. “Er zijn twee trends die opvallen in deze sector”, stelt hij. “De eisen die men aan technici stelt worden stelselmatig opgedreven. Doordat men steeds meer kwalificaties moet bezitten, komen deze mensen in een hogere verloningsschaal terecht. Kort gesteld: ze worden duurder voor de betrokken bedrijven. Tegelijkertijd werken deze ondernemingen in een erg concurrentiële omgeving met een constante druk op de werkplaatstarieven. Het resultaat laat zich raden: de marge erodeert. Niet in dezelfde mate als in de automotive sector, maar het is toch een betekenisvolle evolutie die alle aandacht verdient. Men mag zich niet laten verblinden door de ervaring uit het verleden. Ik wil het niet romantischer voorstellen dan het is, maar als iedereen destijds zijn job naar behoren deed, kwam het wel goed. Dit is vandaag niet langer het geval.”

Het is een zienswijze die ook Joëlle Germain beaamt. “We zijn geen sector met nicheproducten waarvan er jaarlijks slechts enkele over de toonbank gaan”, legt ze uit. “Bij ons draait het om volumeproducten. En dan moet je vaststellen dat de dealers door hun merk constant uitgedaagd worden om sneller, beter en efficiënter te werken. Het zorgt ervoor, zoals Dag terecht opmerkte, dat de marges van de dealers onder druk staan. In die mate dat de aftersalesactiviteiten de inkomstenbron zijn die hen licht rendabel houdt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat, terwijl marges vroeger boven de 20% lagen, deze nu gevoelig gekrompen zijn en soms zelfs naar 0 neigen.”

Wat te doen?

“Deze evolutie van dalende rentabiliteit is een aandachtspunt, of zou dat toch moeten zijn om te vermijden dat het een reëel probleem wordt”, waarschuwt Dag Moors. “Het vertrekpunt is kennis hebben van enkele operationele kerngetallen. Op die manier leer je hoe een aftersalesafdeling functioneert, waar het goed zit en wat beter kan. Door bij te sturen verhoog je niet alleen je productiviteit, maar creëert je ook een rustigere werkomgeving, precies omdat er een betere organisatie is. En dat komt het welzijn van je medewerkers ten goede. Want vergis je niet: ook soft skills zijn van belang en hebben een effect op het globale plaatje. Dat is in alle sectoren zo, maar daarom niet minder in degene die SIGMA onder haar hoede heeft.”

Specifieke opleiding

En dit brengt ons bij de EDUCAM-opleiding 'Cijfermatig aansturen van de werkplaats'. “Essentieel”, benadrukt Joëlle Germain, “want meten is nu eenmaal weten.” “Ik zie deze opleiding als een belangrijke stap in de verdere professionalisering van onze leden. Men moet er zich van bewust zijn dat er meer bestaat dan louter technische producttrainingen. En als je dan dit aanbod ziet, waarom nog aarzelen (lacht)?”