Berekening terugwinning van metalen - PsC 142.01

Vanaf 1 januari 2023 wordt het opleidingsrecht van arbeiders van sCP 142.01 georganiseerd op basis van het aantal werknemers (voltijdsequivalent) in het bedrijf

Bedrijven vanaf 20 werknemers (uitgedrukt in VTE)

Vanaf 1 januari 2023 wordt in bedrijven vanaf 20 werknemers (uitgedrukt in VTE) het collectief opleidingsrecht geschrapt en vervangen door een individueel opleidingsrecht van 4 dagen per 2 jaar. Het individueel recht op opleiding is een recht dat specifiek is voor elke arbeider.

Het resterende saldo van ongebruikte opleidingsdagen kan niet worden overgedragen na de periode van twee jaar.

In deze bedrijven wordt ook volgend groeipad afgesproken:

  • 2025-2026: 6 dagen individueel recht per 2 jaar
  • 2027-2028: 8 dagen individueel recht per 2 jaar
  • Vanaf 2029: 25 dagen individueel recht per 5 jaar
Bedrijven met tussen 10 en 19 werknemers (uitgedrukt in VTE)

Het collectief opleidingsrecht wordt vanaf 1 januari 2023 geschrapt en vervangen door een individueel opleidingsrecht van 3 dagen per 2 jaar. Het individueel recht op opleiding is een recht dat specifiek is voor elke arbeider.

Het resterende saldo van ongebruikte opleidingsdagen kan niet worden overgedragen na de periode van twee jaar.

Bedrijven met minder dan 10 werknemers (uitgedrukt in VTE)

Vanaf 1 januari 2023 blijft een collectief opleidingsrecht van 3 dagen per 2 jaar van toepassing.

Het collectief recht op opleiding vertaalt zich in een aantal opleidingsdagen voorzien voor al uw arbeiders. Deze dagen kunnen collectief "gebruikt" worden in functie van de behoeften van het bedrijf.

Het resterende saldo van ongebruikte collectieve opleidingsdagen kan niet worden overgedragen na de periode van twee jaar.

Tot en met 30 juni 2025 wordt geen onderscheid gemaakt tussen formele en informele opleidingen, ter bepaling van de opleidingsinspanningen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector voorzien nieuwe maatregelen om de toegang tot opleiding voor je werknemers te vereenvoudigen en om je financieel te ondersteunen. Elk door EDUCAM erkend gevolgd opleidingsuur geeft recht op een premie van € 15/uur, dus € 120/dag onder bepaalde voorwaarden. Het totale premiebedrag is niet begrensd.

EDUCAM stuurt je elk kwartaal per post een document met de titel "Bevestiging van premies". Dit document bevat een overzicht van de opleidingen die je arbeiders hebben gevolgd, evenals de premies waarop je bedrijf recht heeft voor de betreffende periode.

Voor welk type opleidingen kunt u een erkenningsaanvraag indienen?

 
  • Opleidingen van minstens 4 uur
  • Opleidingen van minstens 2 uur, op voorwaarde dat de sociale partners deze goedkeuren
  • Leveranciersopleidingen van minstens 1 uur
  • Opleidingen over de "toolbox veiligheid" van minstens 1 uur
  • Online training onder de vorm van Virtual classroom training (VCT)

Andere stimuleringsmaatregelen

 
  • Je kan financiële ondersteuning genieten voor de interne opleiding van je nieuwe werknemers; dit is het "on-the-job"-systeem, dat recht kan geven tot 3 weken subsidies.
  • Naast de premies van EDUCAM kunnen werkgevers ook premies van het Sociaal Fonds krijgen als ze een werknemer met een contract van onbepaalde duur aannemen die tot een risicogroep behoort. Klik hier voor de praktische details.