Berekening terugwinning van metalen - PsC 142.01

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor werknemers een collectief recht op vorming van drie dagen per arbeider per 2 jaar op niveau van onderneming.

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector voorzien nieuwe maatregelen om de toegang tot opleiding voor je werknemers te vereenvoudigen en om je financieel te ondersteunen. Elk door EDUCAM erkend gevolgd opleidingsuur geeft recht op een premie van € 15/uur, dus € 120/dag onder bepaalde voorwaarden. Het totale premiebedrag is niet begrensd.

EDUCAM stuurt je elk kwartaal per post een document met de titel "Bevestiging van premies". Dit document bevat een overzicht van de opleidingen die je arbeiders hebben gevolgd, evenals de premies waarop je bedrijf recht heeft voor de betreffende periode.

Voor welk type opleidingen kunt u een erkenningsaanvraag indienen?

  • Opleidingen van minstens 4 uur
  • Opleidingen van minstens 2 uur, op voorwaarde dat de sociale partners deze goedkeuren
  • Leveranciersopleidingen van minstens 1 uur
  • Opleidingen over de "toolbox veiligheid" van minstens 1 uur

Bovendien kunt u financiële ondersteuning genieten voor de interne opleiding van uw nieuwe werknemers; dit is het "on-the-job"-systeem, dat recht kan geven tot 3 weken subsidies.

Advies nodig?

De sociale partners van de sector van de terugwinning van metalen hebben EDUCAM de missie toevertrouwd om de bij CAO gemaakte afspraken om te zetten in concrete acties. U kunt met ons contact opnemen over al uw vragen over opleiding in uw bedrijf!

Welke concrete acties voert EDUCAM?

  • Analyseren van de opleidingsbehoeften van de sector en ontwikkelen van accurate opleidingen
  • Monitoren van de kwaliteit van de opleiding van toekomstige werknemers; jongeren en werkzoekenden
  • Opzetten van een certificeringsstelsel voor werknemers
  • Adviseren van bedrijven over hun opleidingskeuze
  • Ondersteunen van werkgevers bij het uitstippelen van hun opleidingsplan en hun opleidings-CV
  • Beheren van de opleidingspremies